Miltvuur in Florida kan opzettelijk verspreid zijn

Alles wijst er volgens biowapendeskundige William Patrick op dat de miltvuurbesmetting in Florida een grove vorm is van bioterreur.

Het vermoeden dat in Florida opzettelijk miltvuur (antrax) is verspreid berust op drie aanwijzingen. In de eerste plaats komt de ziekte, die vooral een veeziekte is, in de wijde omgeving van Florida niet meer voor. Het is meer dan 25 jaar geleden dat in Florida een mens via de longen met antrax werd besmet.

Mocht Robert Stevens, de fotoredacteur die aan miltvuur stierf, al langs natuurlijke weg zijn besmet, bijvoorbeeld omdat hij een met antrax-bacteriën besmette vacht of huid van een dier in handen had, dan was de kans miniem dat een kantoorgenoot (Ernesto Blanco) ook met miltvuur besmet raakte. Miltvuur is geen besmettelijke ziekte, het wordt niet van mens tot mens overgedragen. In de natuur verloopt de verspreiding vaak vanuit uitdrogende karkassen van besmette paarden, koeien, schapen en geiten.

De derde en misschien wel sterkste aanwijzing is dat op het toetsenbord van Stevens' computer antraxbacteriën zijn aangetroffen. De combinatie van aanwijzingen is voor een aantal experts voldoende om een natuurlijke verklaring niet langer waarschijnlijk te noemen, hoewel een enkeling dat toch niet uitsluit.

Harvard-hoogleraar Matthew Meselson, zeven jaar geleden betrokken bij de definitieve analyse van de miltvuur-uitbraak in 1979 in het Russische Sverdlovsk (waar een wapenfabriek explodeerde) verklaarde dat de samenloop van gebeurtenissen ,,niet past in het patroon van een natuurlijke uitbraak''. Volgens William C. Patrick, tot 1969 betrokken bij het Amerikaanse biowapenprogramma, wijst de uitbraak op een grove vorm van bioterreur. ,,Het lijkt erop dat een ruw product met een inefficiënte verspreidingsmethode is gebruikt.'' Door sommige kantoorgenoten van Stevens is verklaard dat zowel hij als Blanco een brief in handen hebben gehad, waaruit een poederige substantie vrijkwam.

Dat nog meer collega's van Stevens miltvuurverschijnselen zullen ontwikkelen is onwaarschijnlijk omdat ze nu allen preventief met antibiotica worden behandeld. Wel kan nog meer antrax worden gevonden in de monsters neusslijm die zijn verzameld. En in de veegmonsters die in het inmiddels gesloten kantoor zijn genomen. Binnen enige dagen kan uit een verdere typering van de antraxbacteriën duidelijk worden waar de aangetroffen bacteriestam vandaan kwam.

De gedachte om miltvuurbacteriën simpelweg per brief te verspreiden is niet nieuw. Sinds in 1995 de bruikbaarheid van antrax als biowapen tot velen doordrong (na onthullingen over antraxgebruik door Irak en een Japanse sekte) zijn velen voor de grap, of als wraakneming, per brief met antraxpoeders belaagd. Tot nu toe bleek het steeds om onschuldige poeders te gaan. Mocht er in Florida werkelijk opzettelijk miltvuur zijn verspreid dan is het belangrijkste nieuws dat een terreurgroep, of eenzame mensenhater, er in geslaagd is de bacterie te kweken. Daarmee is een nieuwe, dreigende fase aangebroken in de uitoefening van terreur.

Miltvuur is een bacteriële veeziekte die vroeger ook in Nederland voorkwam. Hij is nu nog steeds algemeen in het Midden-Oosten en maakt ook in het Kruger wildpark van Zuid-Afrika jaarlijks veel slachtoffers onder wilde dieren. Allang is bekend dat ook mensen erg gevoelig zijn voor de ziekte. Wolsorteerders en huidenverwerkers worden nogal eens door de ziekte getroffen, vaak verloopt de besmetting dan via kleine wondjes in de huid. In de VS worden de beroepsgroepen daarom wel tegen antrax ingeënt. Besmetting via de longen, zoals in Florida, heeft meestal een ongunstiger verloop. Als de ziekteverschijnselen (die aanvankelijk op die van griep lijken) niet op tijd als miltvuur worden herkend, komt de behandeling met antibiotica vaak te laat.

    • Karel Knip