Miljoenen voor het platteland

De provincie Noord-Holland trekt dit en volgend jaar totaal 36 miljoen gulden uit voor versterking van het platteland. Daarvan komt zo'n 16 miljoen van de Europese Unie, zo liet de provincie vandaag weten. Het geld wordt besteed aan 22 projecten die het buitengebied in Noord-Holland moeten verbeteren. Het gaat onder meer om duurzame landbouw, toerisme, dorpsvernieuwing en duurzaam waterbeheer. Noord- Holland krijgt naar verhouding meer geld van het Europese plattelandsbudget dan andere provincies omdat er subsidie wordt gegeven voor twee grote projecten. Het eerste betreft de verwerving van duingrond in het noorden van de provincie, het tweede de aanleg van fiets- en kanoroutes in de duinen.