Letselschade

In het artikel Vooral goede bedoelingen na cafébrand in Volendam (in de krant van donderdag 4 oktober, pagina 2) staat dat het Tweede-Kamerlid M. Wagenaar tijdens het debat over het rapport van de commissie-Alders (PvdA) immateriële schadevergoeding heeft bepleit voor de slachtoffers van de brand in de nieuwjaarsnacht. Wagenaar bepleitte vergoeding voor geleden materiële en psychische letselschade.

In het debat noemde zij weliswaar psychische letselschade immaterieel, maar een woordvoerder van Binnenlandse Zaken onderstreept dat psychische letselschade geen immateriële letselschade is. Staatssecretaris G. de Vries beklemtoonde tijdens het debat de opvatting van het kabinet dat er, net als in Enschede, ,,geen ruimte is voor vergoeding van immateriële schade''.