Kamer wil `happy hours' verbieden

De Tweede Kamer wil `happy hours', tijdstippen waarop in cafés tegen gereduceerde prijs drank wordt verkocht, verbieden. Ook moet er een verbod komen op alcoholpromotie en -reclame gericht op jongeren.

Dit bleek gisteren bij de bespreking van de alcoholnota die minister Borst (Volksgezondheid) in december publiceerde. Borst had in de nota al aangegeven dat zij een einde wil maken aan de happy hours en de op jongeren gerichte marketingactiviteiten. De minister wil, net als CDA en VVD, eerst proberen de alcoholbranche zelf een einde aan deze activiteiten te laten maken. Als dit in een gedragscode wordt vastgelegd zal ze deze algemeen verbindend verklaren, zo kondigde Borst gisteren aan. Lukt dit niet, dan wil ze het verbod opnemen in de Alcoholwet.

Borst gaat ook met de branche praten over invoering van een verplichte pas voor jongeren die in een café, disco, supermarkt of slijterij alcoholische drank willen kopen. Voor zwak alcoholische drank geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, voor sterke drank (meer dan 15 procent alcohol) van 18 jaar. Borst had al aangegeven het toezicht op het naleven van de regels te versterken. Ze kreeg steun van de Kamer voor maatregelen als bij controle blijkt dat aan te jonge mensen alcohol is verkocht. De verkoper kan dan onmiddellijk een bestuurlijke boete opgelegd krijgen. De Kamer vindt ook dat dan voor enige tijd het bedrijf moet kunnen worden gesloten.

Bij de invoering van een pas wil Borst ook de tabaksbranche betrekken. Deze is al bezig met zo'n identificatiekaart. De minister gaat na of een gecombineerde pas voor het kopen van drank en tabak kan worden ingevoerd. Maar als tot een algemene identificatieplicht zou worden besloten, waarover in het kabinet wordt gesproken, dan kan dat de oplossing zijn.

De alcoholnota, waarin maatregelen staan om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan, kreeg steun van de Kamer. Kinderen op de basisschool moeten voorlichting krijgen over de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Ook moet jongeren tijdig worden verteld dat ze `dik en lelijk' worden van het drinken van allerlei moderne drankjes als shooters en breezers. Een deel van de Kamer wil dat Borst nagaat of de straf voor openbare dronkenschap gerelateerd kan worden aan het alcoholpercentage. In dat geval zouden ook voetgangers een blaastest moeten doen.

De Kamer steunt het plan van Borst om de accijns op frisdrank te verlagen en die op bier zo te verhogen dat de opbrengst voor de schatkist gelijk blijft. Dit kan ertoe leiden dat een flesje bier in de winkel 13 cent duurder wordt en een fles frisdrank 24 cent goedkoper.