Kamer toch akkoord met groei Schiphol

De uitstoot van broeikasgassen (CO2) op en rond Schiphol zal tot 2010 toenemen met 40 procent. Dat maakte minister Pronk (Milieu) gisteren aan het slot van het overleg met de Tweede Kamer over de nieuwe luchtvaartwet bekend.

De stijging wordt veroorzaakt door autoverkeer, vliegtuigen en industrie samen. De uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen alleen zal volgens Pronk over acht jaar drie keer zo groot zijn. Desondanks gaat Pronk als milieuminister akkoord met de nieuwe wet, die geen norm bevat voor CO2: ,,Dat zou een gigantische inperking van de groei van Schiphol betekenen.'' Volgens Pronk moeten de broeikasgassen worden teruggedrongen op basis van internationale verdragen als het Kyoto-protocol.

Vrijwel de hele Kamer bleek na ruim twaalf uur vergaderen akkoord te gaan met een ,,bescheiden'' groei voor de luchthaven Schiphol door in te stemmen met een wijziging van de luchtvaartwet. Dat gebeurde nadat minister Netelenbos (Verkeer) akkoord was gegaan met een groot aantal wijzigingen door de verschillende fracties. De groei van het vliegverkeer wordt onder meer mogelijk door een andere berekening van de milieunormen voor lawaai en veiligheid.

Alle fracties gaven aan weinig of niets te begrijpen van de nieuwe berekeningen en het bovendien bezwaarlijk te vinden om nu al in te stemmen met de wetswijziging, terwijl deskundigen nog worstelen met de uitwerking. Netelenbos moest de Kamerleden beloven dat de vertaling van de nieuwe normen gelijkwaardig zal zijn aan de `plafonds' die zijn afgesproken in de jaren negentig. Deze uitwerking kan pas in februari volgend jaar goed worden beoordeeld wanneer een aantal op de wet gebaseerde besluiten gereed zijn.

De Kamerleden zeiden ook weinig te kunnen beginnen met de nieuwe systematiek om lawaai en uitstoot van schadelijke stoffen te meten. ,,We gaan dus meten en dat wordt dan achteraf tot norm verheven'', vatte D66-woordvoerder Van Walsum samen. GroenLinks-fractieleider Rosenmöller verzuchtte: ,,Dit is bijna niet meer te doen, het is te ingewikkeld''. Volgens PvdA-Kamerlid Van Gijzel is de Schiphol-wet als kaderwet zelf wel transparant maar zijn ,,de onderliggende systemen onnavolgbaar''. De Kamerleden zwichtten voor het argument dat Schiphol zonder deze wet niet door kan gaan met de aanleg van de vijfde baan.