Gevangenissen dicht wegens personeelstekort

Acht afdelingen van justitiële jeugdinrichtingen zijn gesloten omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is voor de verzorging van delinquenten. In andere penitentiaire inrichtingen is het personeelstekort zo groot dat regelmatig de Arbeidstijdenwet overtreden wordt en wettelijke rechten van gevangenen niet kunnen worden gegarandeerd.

Om het personeelstekort, onder meer het gevolg van hoog ziekteverzuim, te compenseren worden op grote schaal medewerkers van externe beveiligingsbureaus ingezet. Maar die missen volgens een woordvoerder van de groepsondernemingsraad gevangeniswezen vaak de ervaring en kennis voor een juiste omgang met de gedetineerden. De werkdruk neemt nog verder toe omdat er veel meer mensen in cellen vastzitten dan oorspronkelijk gepland.

Vanmiddag spreekt de vaste Kamercommissie voor Justitie over de personeelsproblematiek in de gevangenissen. Volgens de groepsondernemingsraad komt de Kamer niet onder het politiek gevoelige besluit uit om nog meer cellen tijdelijk te sluiten, zoals nu gebeurt is in de Nieuwe Lloyd te Amsterdam, de Hunneberg te Nijmegen en de Hartelborgt te Spijkenisse.

De personeelsproblematiek in gevangenissen speelt al geruime tijd. Afgelopen juli besloot het ministerie van Justitie na overleg met de bonden tot meer geld, extra wervingscampagnes en betere afstemming van de personele beschikbaarheid en de bezettingsgraad van gedetineerden in de inrichting. Nu er toch afdelingen gesloten worden, is duidelijk dat gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, aldus een woordvoerster van AbvaKabo FNV. ,,Het water staat het personeel aan de lippen, er moet nu echt iets gebeuren.''

Morgen vindt opnieuw overleg plaats tussen het ministerie en de bonden. Die zullen dan onder meer verhoging van de overwerkvergoeding eisen. Om veilig te kunnen werken dienen normen te worden vastgesteld over het aantal personeelsleden ten opzichte van de gedetineerden.