Extra opkoopgeld voor veehouders

Wegens overweldigende belangstelling stelt minister Brinkhorst (Landbouw) extra geld beschikbaar voor de lopende opkoopregeling voor veehouders. Dat heeft hij gisteren, op werkbezoek in Assen, toegezegd.

Sinds de opkoopregeling begin deze maand is opengesteld hebben zich, volgens de laatste cijfers, 1.298 boeren aangemeld om hun varkens of pluimvee van de hand te doen. Naar schatting zouden deze veehouders aanspraak maken op ongeveer 245 miljoen gulden van het ministerie van Landbouw. Dat is een ruime overschrijding van de 150 miljoen die Brinkhorst beschikbaar heeft gesteld.

Gisteren sprak de meerderheid van de Tweede Kamer zich daarom uit voor uitbreiding van de opkoopregeling. PvdA en D66 toonden bedenkingen. Brinkhorst wil nog niet preciseren hoeveel extra geld hij beschikbaar zal stellen.

De opkoopregeling die nog tot het einde van de maand open staat, is de tweede van een serie van drie opkooprondes. Landbouw koopt daarbij zogenaamde `dierrechten' op van veehouders, die hen het recht ontnemen fosfaat te produceren (aanwezig in diermest). Met de huidige belangstelling zou het ministerie volgens een woordvoerder 4 miljoen ton fosfaat uit de markt nemen, hetgeen een aanzienlijk reductie van het mestoverschot zou betekenen.

Bij de eerste ronde, vorig jaar, keerde het ministerie 280 miljoen gulden uit aan 3.120 veehouders. Van het totaal gereserveerde budget voor de drie rondes is nog 240 miljoen gulden over die bestemd is voor de derde ronde, die volgend jaar zou moeten plaatsvinden.

Of Brinkhorst dat bedrag nu al zal aanspreken hangt onder meer af van de medewerking van de provincies. In aanvulling op de dierrechten die ministerie opkoopt, nemen Gelderland, Noord-Brabant en Limburg namelijk de stallen van de veehouders over, waarmee zij het recht verwerven daar woingen te bouwen. Alleen de provincie Overijssel doet niet mee.

Voor de subisidieregeling voor omschakeling naar biologische landbouw, die ook vorige week is opengesteld, is juist weinig animo. Tot vanmiddag hadden zich hiervoor 16 boeren gemeld. Brinkhorst wil de omschakelingssubsidie, die door een deel van de Kamer fervent wordt bepleit, geleidelijk vervangen door stimulering via onder meer fiscale maatregelen.