Europese NV na 30 jaar werkelijkheid: Societas Europaea

Ondernemingen in de Europese Unie die in meer lidstaten actief zijn, hoeven vanaf 2004 niet langer dochterbedrijven te laten registreren. Een registratie als Societas Europaea (SE), de Europese variant van de NV, in één lidstaat volstaat.

EU-ministers van Sociale Zaken stemden gisteren definitief in met het Europees ondernemingsstatuut. Dat was ruim dertig jaar na het eerste voorstel van de Nederlandse Eurocommissaris Vredeling. Vooral verschillen in medezeggenschapstradities tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten – de meest vergaande inspraak in Duitsland, de geringste in Spanje – hielden de EU verdeeld. Regeringsleiders bereikten vorig jaar in Nice een doorbraak.

,,Het Europees ondernemingsstatuut stelt firma's in staat grensoverschrijdend uit te breiden en te herstructureren zonder kostbare en tijdrovende bureaucratie'', aldus Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) gisteren. Ondernemingen kunnen voor het statuut opteren bij fusies, de vorming van een holding, de vorming van een dochter van firma's uit minstens twee lidstaten, of indien zij minstens twee jaar een dochter in een andere lidstaat hebben.

De `SE' wordt ingeschreven in de lidstaat waar de hoofdzetel is. Een adviesgroep van ondernemers becijferde in 1995 een potentiële adminstratieve besparing van 30 miljard euro, maar dat bedrag hangt er sterk vanaf hoeveel ondernemingen zich als `SE' willen laten registreren.

Volgens het compromis over de medezeggenschap in de `SE' moeten werkgevers en werknemers in overleg bepalen hoe de inspraak via een vertegenwoordigend orgaan wordt geregeld. Indien hierover geen overeenstemming bestaat, zullen bij holdings of joint-ventures de inspraakregels gelden die voordien voor de meerderheid van de werknemers van toepassing waren. In het geval van fusies ligt dit criterium op een kwart van de werknemers.

De Europese werkgeversorganisatie UNICE toonde zich teleursteld dat er geen akkoord is over een geharmoniseerd belastingregime voor de `SE'. UNICE zegt daarom twijfel te hebben over de aantrekkelijkheid van de `SE' voor bedrijven.