E.F. Stoové

Drs. E.F. Stoové is per 1 januari 2002 benoemd tot president-directeur van de de Sociale Verzekeringsbank (SVB), uitvoerder van verschillende sociale-zekerheidswetten, zoals de AOW, Anw en AKW, de Remigratiewet, en regelingen in de gehandicaptenzorg. Stoové wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en voor de realisatie van de strategie. Hij geeft leiding aan het hoofddirectieteam en is onder andere verantwoordelijk voor de volgende gebieden: strategische verkenningen, externe betrekkingen, communicatie enintern toezicht. Stoové is, sinds 1995, als algemeen directeur werkzaam bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij volgt mr. P.A. Schaafsma op die begin 2002 zijn functie neerlegt.