Echtgenote prins

Hoewel er momenteel wel ernstiger dingen gebeuren, wil ik toch niet nalaten u te laten weten, dat een lemma in het katern `Profiel' over de rijksbegroting 2002 van 18 september naar mijn mening ongepast was en bovendien nogal stuntelig.

Onder het hoofd `Echtgenote prins' wordt een als denigrerend overkomende term `de Argentijnse' voor deze Nederlandse staatsburgeres gebruikt. De schrijver blijkt bovendien een ambtenaar van Financiën nodig te hebben om te weten, dat een uitkering aan de echtgenote van de prins van Oranje pas begint, wanneer zij de echtgenote van de prins van Oranje is en dat zij in een kalenderjaar het gehele bedrag krijgt.

Over mogelijke beschouwingen waar de vergoeding voor bedoeld zal zijn, geen woord.

    • J. Tjaardstra