Definitieve vrijspraak Waterdrinker

Schrijver Pieter Waterdrinker blijft vrijgesproken van belediging van de burgemeester van Zandvoort in de roman Danslessen. De Hoge Raad heeft vanmorgen een cassatieverzoek van het openbaar ministerie verworpen.

De zaak draait feitelijk om één enkele zin. In Waterdrinkers debuutroman Danslessen (1998) wordt door een toeschouwer van een schaatswedstrijd anno 1973 gezegd: `Wat wil je ook, met zo'n joodje aan het hoofd'. Dat `joodje' is de burgemeester van Zandvoort, die zowel in het boek als in werkelijkheid Van der Heijden heet. De Hoge Raad meent dat de zin op zichzelf wel beledigend is, maar dat uitlatingen van romanpersonen beoordeeld moeten worden in de context van het boek. Ook al omdat andere uitlatingen van dezelfde aard in het boek niet voorkomen, meent de Hoge Raad dat het beledigende karakter van de zin wegvalt.

Enige tijd na het verschijnen van de roman diende burgemeester M.R. van der Heijden een klacht in. De politierechter in Haarlem veroordeelde de auteur in maart 1999 tot een boete van 500 gulden. In januari 2000 werd Waterdrinker, de schrijversnaam van journalist Pieter van der Sloot, in hoger beroep door het hof in Amsterdam vrijgesproken. Dat meende dat de gewraakte zin door een bijfiguur werd uitgesproken en in de roman verder van ondergeschikt belang was.