Cultureel Utrecht tegen bezuiniging

De Utrechtse cultuursector keert zich tegen door het college van B&W voorgestelde bezuinigingen in 2002 en later. In een door 41 culturele instellingen ondertekende brief vragen zij de gemeenteraad de voorgestelde kortingen niet uit te voeren en een langetermijnvisie op het Utrechtse cultuurbeleid te ontwikkelen. Volgens de brief betekenen de bezuinigingen ,,een aantasting van het huidige activiteitenniveau en daarmee ook van de omvang en diversiteit van de publieke belangstelling''. Onder de onopgeloste knelpunten zijn de huisvesting van Muziekcentrum Vredenburg en poppodium Tivoli, en tekorten bij de `grote drie': Vredenburg, Centraal Museum en Stadsschouwburg.