Bladeren

Business 2.0

,,De computer is een debiel. Het Internet geeft ons niets wat we voordien niet konden. Nieuwe economie bestaat niet. Het Internet is alleen een uitbreiding van de oude, oké?'' De 91-jarige goeroe der goeroes, Peter Drucker, veegt in Business 2.0 de vloer aan met de verworvenheden van de moderne economie. Ook de gemiddelde Amerikaanse managementstudie kan geen genade vinden in zijn ogen, omdat hij de studenten geen praktijkervaring biedt, anders dan bijvoorbeeld een medicijnenstudie. Trouwens, de meeste managers begrijpen sowieso niet veel van het bedrijfsleven, en bankiers al helemaal niet. En daar zal volgens Drucker geen verandering in komen, zolang ze denken dat een onderneming er is om geld mee te verdienen.

Van collega managementdenkers heeft Drucker niet veel geleerd: ,,Het beste boek over leiderschap is van Xenophon, een leerling van Socrates. Niets van wat er nadien is geschreven benadert die kwaliteit. In feite houd ik helemaal niet van lezen over management. Ik lees Shakespeare.''

Die Zeit

Ondernemingen van de nieuwe economie gaan gemiddeld niet vaker failliet dan ondernemingen van de oude. Integendeel. Die Zeit maakt korte metten met het waandenkbeeld dat internet- en softwarebedrijven geen knip voor de neus waard zijn en allemaal op de rand van bankroet staan of al failliet zijn. De bouwsector in Duitsland telt 200 faillissementen per 10.000 bedrijven per jaar, de dienstensector 85, e-commerce 40 en de informatietechnologie slechts 32. In de Verenigde Staten, waar de economische ontwikkeling altijd enkele maanden voorligt op die in Duitsland, is de golf van faillissementen al weer afgekalfd. En met de ondernemingen die de sanering van de nieuwe economie hebben overleefd zal het wel goed komen omdat ze geen onnodige risico's nemen en op de kleintjes letten. Ouderwetse middenstandsdeugden redden de nieuwe economie.

Forbes

Internet blijft een taai ongerief. Zelfs Oprah Winfrey bijt haar tanden er op stuk. Hoewel ze volgens Forbes een vermogen van 900 miljoen dollar heeft en haar show in 113 landen draait, wil het maar niet lukken om klanten te krijgen voor haar virtuele winkel, Oxygen Media. Aan het internet heeft ze dus niks als ze hoger wil stijgen op Forbes' lijst van de 400 rijkste Amerikanen, waar ze een bescheiden 280ste plaats inneemt. William H.Gates (microsoft) voert de lijst aan met 54 miljard dollar, gevolgd door investeerder Warren Buffett die het moet stellen met 33,2 miljard dollar. Daarna volgt Paul Allen (investeerder) met 28,2 miljard dollar en Larry Ellison (Oracle) met 21 miljard dollar. Vier leden van de familie Walton (Wal-Mart), bezetten de volgende vijf plaatsen met elk 17,5 miljard dollar. Steve Ballmer (Microsoft) sluit de rij van de toptien met een vermogen van 15,1 miljard dollar.

The Economist

De economische thermometer van The Economist staat op rood voor de Verenigde Staten. Het principe van de thermometer is simpel. Het blad telt hoeveel artikelen er in de New York Times en de Washington Post staan waarin het woord recessie voorkomt. Deze R-index gaf in 1981 en in 1990 precies het begin aan van een recessie. De R-index van de Amerikaanse bladen piekte in het eerste kwartaal van dit jaar, daalde in het tweede kwartaal, en steeg na 11 september naar een nieuw hoogtepunt.

BusinessWeek

De verschillen tussen Amerika en Japan zijn minstens zo groot als de overeenkomsten. Maar voor BusinessWeek is dat geen geruststelling. Want het Amerikaanse bedrijfsleven vertoont dezelfde kuren als het Japanse. Steeds meer ondernemingen verdoezelen hun werkelijke inkomsten met boekhoudkundige trucs. De overheid houdt bedrijven in moeilijkheden de hand boven het hoofd. En topmanagers grijpen elke externe factor aan als excuus voor eigen falen.

Wirtschafts-

woche

In tijden van crisis kruipen mensen, inclusief beleggers, in hun schulp. Wirtschafstwoche signaleert het verschijnsel dat Duitse investeerders hun Amerikaanse beleggingen dumpen en dat de Amerikanen hun eigen fondsen weer weten te vinden. Naast die neiging tot nationalisme spelen ook sociale overwegingen een groeiende rol. Sociaal investeren is in Amerika het gesprek van de dag. Dertien procent van het professioneel beheerde vermogen in de Verenigde Staten is belegd in fondsen met sociaal-ethische principes. Daarnaast zien veel beleggers er op toe dat hun geld niet wordt belegd in de wapen- of de seksindustrie. De Duitsers blijven geloven in het nut van afvalscheiding en andere milieulegenden en vertrouwen hun geld toe aan eko-fondsen.

Red Herring

Goed nieuws van het technologische front. Volgens Red Herring heeft de sector halfgeleiders in april dit jaar de bodem van de put bereikt. Enkele Amerikaanse chipproducenten hebben gerapporteerd dat de voorraden slinken, en dat de orderportefeuille weer gevuld begint te raken. Bovendien heeft Intel onlangs opnieuw de verwachting uitgesproken dat de tweede helft van dit jaar beter zal uitpakken dan de eerste. Het goede nieuws in de technologie is als een chip: flinterdun.