Bidden voor de islamitische omwenteling

In Pakistan lopen fundamentalisten te hoop om hun solidariteit met de Talibaan te betuigen. De grootste religieuze partij is de Jamiat-i-Ulema Islam.

Terwijl overal in het land zijn volgelingen massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de Amerikaanse `agressie' in Afghanistan en de Pakistaanse steun daaraan, zit Maulana Fazlur Rehman thuis. De charismatische voorman van de fundamentalistische Jamiat-i-Ulema Islam (JUI), de grootste religieuze partij in Pakistan, heeft huisarrest opgelegd gekregen van de Pakistaanse president Musharraf. De generaal vond dat Rehman zich de laatste dagen wat al te opruiend gedroeg.

,,De regering is bang dat de protesten zullen aanzwellen'', zegt Hafiz Riaz Durrani, een naaste medewerker van Rehman. ,,Maar het huisarrest maakt niets uit. Ook vandaag zullen de mensen weer massaal de straat opgaan en dat zullen ze blijven doen.''

De Jamiat-i-Ulema Islam geldt als de trouwste buitenlandse bondgenoot van de Talibaan. Ook in deze moeilijke tijden laat de partij, die honderden madrassa's (koranscholen) onder haar hoede heeft, de Talibaan niet in de steek, zegt Durrani in zijn huis in Lahore. Afgelopen middag nog had hij telefonisch contact met de militaire commandant van de Talibaan in Kandahar. ,,We proberen hen op alle mogelijke manieren te helpen. We zamelen geld in, we organiseren massabijeenkomsten en we sturen mujahedeen (islamitische strijders, red.) naar Afghanistan om hen bij te staan.''

Precieze aantallen kent Durrani nog niet, zegt hij, maar de afgelopen tijd hebben zich ,,duizenden'' Pakistaanse vrijwilligers laten registreren om de Talibaan bij te staan. Onder hen zijn velen die al eerder in Afghanistan hebben gevochten. Maar ook melden zich jongemannen aan die slechts wat militaire basistraining op school hebben gehad volgens het adagium van de Jamiat-i-Ulema Islam dat `elke Pakistaan in staat moet zijn om zichzelf en het vaderland te verdedigen'. Maar welke achtergrond ze ook hebben, hun belangrijkste wapen is `Eman' , het absolute vertrouwen in God.

Net als de Talibaan in Afghanistan deden, wil de Jamiat-i-Ulema Islam van Pakistan een echte islamitische staat maken. Maar anders dan de Talibaan zal zij die niet gewapenderhand opleggen. ,,Na het vertrek van de Russen uit Afghanistan trokken de islamitische strijdgroepen tegen elkaar ten strijde. Onder die omstandigheden zijn de Talibaan naar voren gekomen en hebben wij ze gesteund. In Pakistan is de situatie anders'', zegt Durrani.

Evenmin ziet de Jamiat-i-Ulema Islam nog langer heil in pogingen de macht via de stembus te veroveren. Verkiezingen worden toch telkenmale gemanipuleerd door de gevestigde politieke partijen, legt Durrani uit.

,,Wij zullen de mensen achter ons krijgen door hen bewust te maken van het feit dat de huidige leiders niet opkomen voor hun rechten. Door hen ervan te overtuigen dat ze in staat zijn zelf machtig te zijn. Wij dragen onze ideeën uit op massabijeenkomsten, tijdens gebedsdiensten, via de media. Die strategie is een groot succes. Drie jaar geleden hadden we nog maar 400.000 geregistreerde leden, nu al een miljoen. Zo zullen we de islamitische revolutie in Pakistan tot stand brengen.''

Zult u ook zo streng zijn voor de gelovigen als de Talibaan?

,,We zullen niet zo streng zijn. Dat heeft te maken met verschil in tradities en opleiding van de bevolking. U moet niet vergeten dat het Afghaanse volk meer dan twintig jaar het slachtoffer is geweest van oorlog. De leiders van de Talibaan waren gedwongen belangrijke islamitische leefregels met kracht op te leggen. Zoals het dragen van een baard. Dat zullen wij niet verlangen. Maar de shari'a (de islamitische rechtsspraak) zal dezelfde zijn. Populaire muziek vinden wij ook in strijd met de islam.''

Als de Talibaan binnenkort worden verdreven uit Afghanistan, komen ze dan naar Pakistan om hier de islamitische revolutie voort te zetten?

,,Degenen die denken dat de Talibaan worden verdreven, zijn gek en onrealistisch. De Talibaan zullen aan de macht blijven. Amerika kan doorgaan met hen te bestoken en bombarderen, zelfs wekenlang, maar het kan niets doen om de Talibaan echte schade toe te brengen.''

Uw demonstranten keren zich niet alleen tegen Amerika, maar nu ook tegen president Musharraf omdat hij zich aansloot bij de coalitie tegen terrorisme.

,,Met zijn besluit heeft Musharraf onze waardigheid, ons geloof en onze eer vermoord. Hij had zijn volledige steun moeten geven aan de Talibaan omdat ze de enige oprechte vrienden van Pakistan zijn, terwijl Amerika Pakistan altijd misleidt.''

Het is al bijna middernacht als Durrani zijn gasten na een uitgebreide maaltijd uitgeleide doet. Naast zijn woning staat de madrassa, en verderop een publieke school. Een hoek van het terrein is afgesloten. Daar staan enkele stuks luchtdoelgeschut. Ook twee soldaten hebben daar een eenvoudig onderkomen. Hun taak is de leerlingen onderricht te geven en hen fysiek sterk te maken.

Nog een laatste vraag: denkt Durrani dat Osama bin Laden schuldig is? ,,Nee, natuurlijk niet'', antwoordt Durrani. `God is groot', jubelde heel zijn hart, zegt hij, toen hij de televisiebeelden uit New York, op 11 september, voor het eerst zag.

    • Wim Brummelman