Albert Heijn wijzigt tekst gencommissie

De inhoud van het voorlichtingsboekje van de Commissie Terlouw over gentechnologie is vóór publicatie geredigeerd door supermarktketen Albert Heijn. Het boekje zit in Allerhande, het blad van Albert Heijn.

De commissie is door het kabinet gevraagd om een publiek debat aan te zwengelen over genetische aanpassing van gewassen. Het boekje is het enig geschreven medium waar de commissie uitleg geeft over genetische aanpassingen. De commissie betaalde voor plaatsing in Allerhande, maar moest de tekst ook voorleggen aan Albert Heijn.

Gevraagd waarom een onafhankelijke commissie haar voorlichtingsmateriaal laat redigeren door een belanghebbend bedrijf, zegt Jan Terlouw: ,,Gut, ik begrijp de vraag. Maar we hebben ons niet door Albert Heijn laten beïnvloeden''. Volgens Terlouw wees Albert Heijn ,,alleen op inhoudelijke fouten in de tekst''. ,,Ze deden ook enkele suggesties, waar wij ons in konden vinden''. In het boekje is op voorspraak van AH informatie opgenomen over wanneer een supermarkt wel of niet op het etiket moet vermelden dat een product genetisch aangepaste ingrediënten bevat.

Alle supermarkten verkopen producten die genetisch aangepaste soja en maïs bevatten. Voedingsbedrijven willen in de toekomst meer genetisch aangepaste producten verkopen. Behalve het boekje stimuleert de commissie het debat met een video, een toneelstuk en een website.

Universitair docent communicatiewetenschappen Wim Vuijk (Groningen), die veel over Albert Heijn heeft gepubliceerd, vindt het ,,curieus'' dat een commissie die is ingesteld door de overheid haar informatie eerst laat goedkeuren door een supermarktketen. Vuijk: ,,De informatie had ook in een brief bij mensen in de bus kunnen worden gegooid. Nu líjkt het alsof de informatie van een onafhankelijke commissie komt, terwijl Albert Heijn de eindredactie had.'' Het huis-aan-huis bezorgen, was volgens de commissie te duur.

De inhoud is omstreden omdat nadelen van genetische aanpassing amper worden genoemd. Vijftien organisaties – waaronder Milieudefensie en Novib – hebben zich vorige week gedistantieerd van de commissie omdat zij vinden dat die uitgaat van een voldongen feit: dat genetische aanpassing van gewassen er nu eenmaal is. ,,Wij vinden dat het publiek moet bespreken óf we genetische aanpassing überhaupt willen'', zegt een woordvoerder van Milieudefensie.

Het boekje meldt bijvoorbeeld: ,,Om aan de stijgende vraag naar zalm te voldoen, wordt onderzocht hoe men de productie van zalm kan verhogen. Bijvoorbeeld door zalm te kweken die door een gen van een andere vis beter tegen kou kan. (...) Maar kunnen deze sterke zalmen niet andere vissen uit de natuur verdrijven?'' Volgens Milieudefensie kunnen kwekers ookop natuurlijke manieren de zalmproductie verhogen, ,,maar díe manieren worden niet genoemd''.

Albert Heijn staat achter het boekje, zegt de woordvoerder van het bedrijf.

    • Frederiek Weeda