Aanslagen VS

Wat een oorlogszuchtige visie heeft Walter Laqueur (NRC Handelsblad, 27 september). Hij heeft geen oor voor de oproep de oorzaken van het terrorisme te onderzoeken en daar iets aan te doen. Het enige wat hij kan bedenken is `gebrek aan zelfkritiek' en `omdat ze leven in een fantasiewereld'. Maar het ligt minder eenvoudig. De mens is geneigd tot zowel het goede als het kwade, de omstandigheden bepalen wanneer het goede onderdrukt wordt en het kwade de boventoon gaat voeren. Het zijn vele, veelal extreme, omstandigheden waaronder terreur kan ontstaan zoals frustratie, afzondering en onderdrukking.

Laqueur ziet geen heil in de vorming van een brede coalitie. Het werkt verlammend en leidt volgens hem tot geen enkele actie. Maar wat is daar tegen? Soms werkt democratische besluitvorming zo. Maar vaker ook niet. De afkeurenswaardige acties van 11 september hebben geleid tot dialogen tussen voorheen onverzoenlijke gesprekspartners.

    • Arthur van Pelt