Terreur dreigt recherche te overbelasten

De nieuwe aanpak van terrorismebestrijding zal het rechercheapparaat in Nederland verder onder druk zetten. Die vrees spreken de Tweede Kamer en het Nederlands Politie Instituut (NPI) uit.

Een woordvoerder van het NPI bevestigt dat de maatregelen een ,,extra dimensie betekenen'' voor het recherchewerk. Zo moet onderzocht worden of terroristen in Nederland zich bezighouden met witwaspraktijken of drugs- en wapenhandel om hun acties te financieren. Ook het financiële recherchewerk moet worden uitgebreid, al was het maar om uitvoering te geven aan internationale rechtshulpverzoeken.

Het Tweede-Kamerlid Nicolaï (VVD) noemt het ,,een voordeel'' als de landelijke recherche voor de zware en georganiseerde criminaliteit wordt uitgebreid. ,,Dat betekent wel een herstructurering van de huidige recherchecapaciteit. Volgens het Kamerlid Van Heemst (PvdA) zijn de extra taken voor de recherche in het kader van terrorismebestrijding ,,prioriteit nummer één, waar al het andere voor moet wijken. Het is uitbreiding en verzwaring van het werk. Dan moet de samenleving de politie daar het geld en de mogelijkheden voor geven.''

Afgelopen juni bleek uit de nota `Criminaliteitsbeheersing' van minister Korthals (Justitie) hoezeer politie en justitie met achterstanden kampen bij het verwerken van aangiftes. Het kabinet wil 8.000 extra agenten en toezichthouders aanstellen om ten minste 80.000 aangiften met zogeheten opsporingsindicatie, die nu op de plank blijven liggen, alsnog te verwerken. In een aanvullende notitie van de Amsterdamse plaatsvervangend korpschef J. van Riessen wordt melding gemaakt van een miljoen aangiftes dat niet in behandeling wordt genomen, een achterstand die ook niet wordt weggewerkt met de aangekondigde capaciteitsuitbreiding.

Volgens de NPI-woordvoerder betreft de bulk van die miljoen aangiftes nauwelijks te rechercheren zaken als fietsdiefstal, autokraken en verloren gsm-toestellen. Maar het D66-Kamerlid Dittrich zegt, zich baserend op een recent werkbezoek aan de Amsterdamse politie, dat ook zaken als inbraak, straatroof en mishandeling blijven liggen door onderbezetting. ,,De technische recherche moet snel en zeer fors worden uitgebreid en nieuwe onderzoeken moeten sneller worden afgehandeld.''

In de notitie van Van Riessen wordt geconstateerd dat ondanks ,,grote inspanningen van het opsporingsapparaat Nederland zich schijnbaar moeiteloos handhaaft als belangrijk centrum van internationale drugshandel. Nieuwe groeiers zijn financiële criminaliteit en computercriminaliteit.''