Program GroenLinks oogst veel kritiek

VVD, PvdA en CDA hebben dit weekend kritisch gereageerd op het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks. Ze noemen het ,,niet serieus'' (VVD) ,,riskant'' (CDA) en ,,kwetsbaar'' (PvdA).

GroenLinks wil in de volgende periode 24 miljard gulden extra uitgeven en 40 miljard aan lasten verschuiven. Door meer ecotax te heffen wil de partij 30 miljard vrijmaken; meer belasting op kapitaal moet 10 miljard opleveren. De 40 miljard wordt gebruikt om arbeid aantrekkelijker te maken.

CDA-fractievoorzitter Balkenende vindt dat GroenLinks uitgaat van een te hoge economische groei. Deze bedraagt volgend jaar waarschijnlijk slechts 1 procent, GroenLinks gaat uit van een gemiddelde groei van 2,75 procent de komende vier jaar.

VVD-leider Dijkstal liet weten het programma van GroenLinks ,,politiek niet helemaal serieus te nemen''. Hij `bewondert' de creativiteit en het gemak waarmee GroenLinks denkt 24 miljard gulden te kunnen investeren, maar hij is ,,diep teleurgesteld'' over de dekking van de uitgaven.

Ook de PvdA plaatst vraagtekens bij de financiële deugdelijkheid van GroenLinks. De partij vindt de keuze van GroenLinks om niets aan lastenverlichting te doen niet stroken met de opvattingen van de PvdA. ,,Er is geen ruimte gereserveerd om eventuele negatieve inkomenseffecten op te vangen bij de invoering van een basisverzekering in de gezondheidszorg'', aldus de PvdA. Overigens zegt de PvdA ,,een aantal sympathieke ideeën'' te hebben gevonden in het programma. ,,Het gaat hierbij om de voorgestelde brede basisverzekering met inkomensafhankelijke premies (..) en enkele voorstellen op het gebied van landbouw en natuur.''