`Nederland duur uit bij uitbreiding'

Europees commissaris Bolkestein heeft zaterdag op een VVD-bijeenkomst in Den Haag gewaarschuwd dat Nederland door de voorgenomen toetreding van nieuwe lidstaten heel wel kan worden opgescheept met een substantieel hogere bijdrage aan de Europese Unie, terwijl het zelf juist minder geld uit Brussel zal ontvangen dan thans. Volgens Bolkestein heeft noch het kabinet noch zijn eigen partij tot dusverre voldoende aandacht gehad voor de hogere kosten. ,,Nederland moet tijdig aangeven waar de grenzen van het aanvaardbare liggen'', aldus Bolkestein.