Nationale psychose 2

Klopt het wat Heijne beweert? Ik denk dat het tegendeel eerder het geval is: `Nederland' lijdt aan een gebrek aan besef van de grootte van de gebeurtenis en de consequenties ervan.

Uit veel reacties blijkt bovendien dat men niet wil geloven dat we ook iets aan veiligheid en `harde' terrorismebestrijding moeten doen. Men houdt het meestal bij `het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme', niet door het aanpakken van terroristen, maar door begrip en hulp. Dat lijkt me niet erg hysterisch en inadequaat.

Maar of het `voedingsbodemverhaal' als oplossing voor de terroristische dreiging nou adequaat is of niet (en dat is het zeker op korte termijn niet), je ontkomt er niet aan ook uit een ander vaatje te tappen.

Robert Kaplan stelt volkomen terecht (NRC Handelsblad, 15 september) dat `moraal' en democratische waarden slechts kunnen gedijen binnen een context van gegarandeerde veiligheid.

De snelheid en het gemak waarmee dit in Nederland met de term `politiestaat' wordt afgedaan duiden eerder op een Pavlov-reactie dan op het gebruik van het verstand.

Velen in Nederland vinden de consequenties van de stelling van Kaplan moeilijk te verteren omdat `veiligheid' hier zo vanzelfsprekend lijkt/leek te zijn dat men zich nooit heeft afgevraagd of onze hoge morele standaard ook in andere, onveiliger omstandigheden overeind zou kunnen blijven. Een beetje minder vermijdingsgedrag en een beetje meer moed en opwinding lijken me in Nederland dringend gewenst.

    • Lex Kruydenberg