Melkert plaatst felle opmerkingen in integratiedebat

Op een PvdA-congres in Den Bosch Ad Melkert een opvallend fel betoog. Met strengheid en duidelijkheid moet worden toegezien op de inburgering van allochtonen, vindt hij.

De recente terreuraanvallen in de Verenigde Staten scheppen een klimaat waarin zaken eerlijk besproken kunnen worden, ,,ook als dat niet scoort op politieke correctheid'', zei de beoogd PvdA-lijsttrekker Melkert zaterdag op het Politiek Forum van de PvdA in Den Bosch.

Melkert voegde vervolgens de daad bij het woord in een opmerkelijk fel betoog, waarin hij als eerste Nederlandse lijsttrekker verregaande beleidsconclusies trok uit de internationale situatie. ,,Alles op alles moet worden gezet om inburgering en integratie van nieuwe Nederlanders te eisen en te stimuleren'', vindt Melkert, die verder scherpe opmerkingen maakte over criminaliteit onder allochtone jongeren.

En zinspelend op de ontwikkelingen in de economie sinds 11 september zei Melkert: ,,Ik houd er rekening mee dat er bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode weinig ruimte zal zijn voor extra middelen voor de groei van inkomens of voorzieningen''. Onderwijs, zorg en veiligheid zullen het de eerste tijd vermoedelijk van reorganisaties moeten hebben die geen extra geld kosten, aldus Melkert.

Melkerts betoog past in het ontwerp-verkiezingsprogramma van de PvdA, waarin veel nadruk wordt gelegd op veiligheid en financiële behoedzaamheid. Het valt niet noodzakelijkerwijs overal in de partij in goede aarde: bij velen is integratiebeleid met veel behoedzaamheid omgeven en van een volgend kabinet met de PvdA wordt daar meer investering in de collectieve voorzieningen verwacht.

Sprekend over recente spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland betoogde Melkert dat in het verleden tegenstellingen zijn ,,gepacificeerd door niet in elkaars vaarwater te zitten'', en door tolerantie. Maar dat blijkt niet langer toereikend: ,,We moeten duidelijker zijn over regels en hun handhaving. (..) Ledigheid, buitengesloten zijn of voelen, criminaliteit: in veel steden van Amsterdam tot en met Ede is dit onderdeel van het dagelijks leven'', aldus Melkert. ,,Halfslachtigheid bepaalt nog te vaak ons antwoord''.

Hij bepleitte meer geld voor jongerenwerk in stadswijken waar deze problemen spelen: ,,Dat zijn minstens zo harde investeringen in de toekomst van ons land als een weg of een breedbandkabel''. In het kader van een tournee onder de leus `alles hoeft helemaal niet te kunnen' doet Melkert deze week verder het Sloterparkbad in Amsterdam-West aan, dat is gesloten na wangedrag van vooral Marokkaanse jongeren.

Verder bepleitte Melkert ,,de start van een Nederlandse imam-opleiding, waarover al lang wordt gesproken'', en een verbod op steun aan Nederlandse scholen uit het buitenland. In beide gevallen gaat het erom ,,krachten die onze samenleving kunnen ontwrichten'' een halt toe te roepen.

Melkerts betoog wekt de indruk, dat de PvdA in de verkiezingsstrijd zo min mogelijk ruimte wil laten voor de grootste concurrent, de VVD, op de onderwerpen veiligheid en financiële deugdelijkheid. Over de concurrentie ter linkerzijde, GroenLinks, maakt de PvdA zich kennelijk minder zorgen: het verkiezingsprogramma van deze partij werd in de wandelgangen van het Politiek Forum als min of meer irrelevant terzijde geschoven, omdat bij een teruglopende economie een begrotingstekort acceptabel wordt gevonden. Aan aflossing van de staatsschuld mag ,,niet worden getornd'', benadrukte Melkert.

    • Raymond van den Boogaard