In 26 dagen van aanslagen tot vergelding

11 september Vier passagiersvliegtuigen worden gekaapt. Twee boren zich in het WTC in New York. Eén slaat te pletter op het ministerie van Defensie in Washington. Een vierde stort neer in Pennsylvania. President Bush spreekt van vergelding. ,,Wij zullen geen onderscheid maken tussen de terroristen die deze daad hebben gepleegd en degenen die hun onderdak bieden'', maar het is niet duidelijk wie en waar de vijand is. Internationaal wordt gespeculeerd dat terroristenleider Osama Bin Laden achter de aanslagen zit. De Britse premier Blair zegt dat ,,de democratische landen de handen ineen'' moeten slaan.

12 september President Bush onderhandelt met het Congres over toestemming om met militaire middelen de terreuraanslagen te vergelden. ,,Wij zullen de wereld achter ons krijgen'', zegt Bush. De NAVO verklaart dat zij de terreuraanvallen als een aanval tegen de hele NAVO beschouwt wanneer blijkt dat de daders van buiten Amerika komen. De federale recherche FBI zegt de namen te weten van de kapers. Het zouden allen Arabieren zijn en enkelen zouden connecties hebben met Bin Ladens terreurgroep Al-Qaeda.

13 september Minister Powell van Buitenlandse Zaken wijst als eerste hoge regeringsfunctionaris Bin Laden aan als hoofdverdachte. De Palestijnse leider Yasser Arafat roept de Arabische wereld op deel te nemen aan de internationale coalitie tegen het terrorisme.

14 september Het Amerikaanse Congres geeft Bush de bevoegdheid ,,alle noodzakelijke en passende'' maatregelen te treffen om te reageren op de aanslagen. De Senaat keurt een anti-terreur budget goed van 40 miljard dollar. Defensie roept 35.000 reservisten op. De FBI stelt de identiteit van 19 kapers vast.

15 september Bush wijst voor het eerst Bin Laden aan als hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen. Hij kondigt ,,een kruistocht'' tegen het terrorisme aan en belooft de verantwoordelijken van de aanslagen ,,uit te roken''. ,,We zijn in oorlog.''

16 september Vice-president Cheney waarschuwt Afghanistan, het land waar Bin Laden sinds 1996 verblijft: ,,Zij dienen te begrijpen dat wanneer je terroristen bescherming biedt, je de gramschap van de VS op de hals haalt.''

17 september De Talibaan eisen bewijzen alvorens zij uitlevering van Bin Laden willen overwegen. De VS bereiden zich in de Golf voor op een militaire ingreep en werken aan een internationale coalitie.

18 september De Talibaan waarschuwen voor een heilige oorlog tegen de VS. De Veiligheidsraad van de VN dringt bij de Talibaan aan op uitlevering.

19 september Afghaanse geestelijken roepen de Talibaan op Bin Laden te laten vertrekken. Meer dan honderd Amerikaanse straaljagers en bommenwerpers worden naar de Golf gestuurd.

20 september Bush zegt dat wanneer de Talibaan Bin Laden niet uitleveren, zij ,,het lot der terroristen zullen delen''.

21 september De regeringsleiders van de Europese Unie scharen zich achter de wereldwijde coalitie tegen het terrorisme, maar willen dat dit gebeurt onder auspiciën van de VN.

22 september Bush heft Amerikaanse sancties tegen Pakistan en India op.

23 september Powell zegt dat de VS de bewijzen hebben die Bin Laden in verband brengen met de terreuraanslagen en spreekt van een ,,gefaseerde aanpak'' van het terrorisme. De Talibaan zeggen dat Bin Laden zoek is.

24 september De Russische president Poetin zegt zijn steun toe bij het offensief tegen de Talibaan. De VS voldoen het grootste deel van de achterstallige betalingen aan de VN en draaien de geldkraan van vermeende terroristen dicht.

25 september Rumsfeld zegt dat de strijd tegen het terrorisme niet zal bestaan uit een enkele grote operatie. Bush zegt niet uit te zijn op de ondergang van de Talibaan. ,,We bemoeien ons niet met de opbouw van naties.'' Het Amerikaanse Congres keurt een verhoogd militair budget goed.

27 september De federale recherche zegt dat het bewijzen heeft die de kapers van de zelfmoordacties in direct verband brengen met het terreurnetwerk van Bin Laden.

28 september De VS tonen zich tevreden over steun die zij in het Midden-Oosten hebben.

30 september De Talibaan zeggen te weten waar Bin Laden is en erkennen met de terroristenleider in contact te staan.

2 oktober De NAVO zegt de bewijzen te hebben gezien waaruit de betrokkenheid van Bin Laden en zijn netwerk bij de aanslagen van 11 september ,,duidelijk en dwingend'' is gebleken. Daarmee is de aanslag een zaak van alle NAVO-lidstaten geworden.

3 oktober Rumsfeld arriveert in het Midden-Oosten om gaten in de coalitie te dichten. De Talibaan willen onderhandelen met de VS.

4 oktober De NAVO zegt de VS concrete hulp toe voor een operatie tegen Bin Laden. De Britse regering maakt een dossier openbaar waaruit moet blijken dat Bin Laden verantwoordelijk is voor de aanslagen. Pakistan zegt eveneens bewijzen te hebben gezien.

5 oktober Blair bezoekt Pakistan. De VS kondigen voedseldroppingen boven Afghanistan aan.

7 oktober De VS en het Verenigd Koninkrijk kondigen luchtaanvallen op Afghanistan aan en beginnen voedseldroppingen.