G7 houdt vertrouwen in economie

De zeven grootste industrielanden (G7) zullen zich gezamenlijk inspannen om de economie te steunen, en zullen intensiever gaan samenwerken bij het zoeken en bestrijden van financiële netwerken van terroristische organisaties.

Dat bleek na afloop van een bijeenkomst van ministers van Financiën en centrale bankiers van de G7, dit weekeinde in Washington. De bewindslieden hebben daar toegezegd samen te werken om de economische gevolgen van de aanslagen in de VS te boven te komen. Ze zullen samen de rentevoet in de gaten houden en waar nodig gezamenlijk actie ondernemen om economische groei te bevorderen.

Hoewel er onzekerheden zijn als gevolg van de aanslagen op 11 september in de VS, blijven de ministers optimistisch over de toekomstige ontwikkelingen. G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. In een verklaring aan het slot van hun bijeenkomst in de nacht van zaterdag op zondag in Washington stellen de bewindslieden dat ze van plan zijn maatregelen te presenteren om de groei te stimuleren. Van een daadwerkelijk gezamenlijk plan is echter geen sprake. De Amerikaanse minister van Financiën O'Neill zei, tijdens een persconferentie waarin alle ministers gezamenlijk optraden, dat de omstandigheden in de verschillende G7-landen daarvoor te veel verschillen.

President Duisenberg van de Europese Centrale Bank benadrukte dat de fundamenten van de euro-economie gezond zijn. Hij stelde echter dat er geen noodzaak is om de rente in de eurozone snel naar beneden te brengen. De ministers Fabius (Frankrijk) en Reynders (België, aanwezig als voorzitter van de eurogroep) zeiden echter dat de dalende inflatie in het eurogebied de centrale bank wel ruimte geeft om de rente lager te brengen.

De G7-ministers spraken ook af hun inspanningen te bundelen om de geldstromen van terroristische organisaties boven water te brengen en te blokkeren. De zogenoemde Financial Action Task Force, een multilaterale taakgroep die zich in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al bezighield met het aanpakken van witwaspraktijken, wordt gevraagd zich hierop te concentreren. De Amerikaanse minister O'Neill zei dat de G7 voornemens is multilaterale verdragen te sluiten over de toegang tot en het gebruik van wederzijdse vertrouwelijke financiële informatie.