Doorgaan handelstop twijfelachtig

De aanval die gisteren op bevel van president Bush is ingezet op Afghanistan zet de wereldhandelstop in de Arabische oliestaat Qatar volgende maand op losse schroeven. Dat heeft een goed geïnformeerde WTO-functionaris vanmorgen gezegd. ,,,Met de gebeurtenissen van gisteren zijn de kansen op het doorgaan van de conferentie aanzienlijk verkleind'', aldus de functionaris. Directeur-generaal Mike Moore van de WTO heeft vanmorgen verklaard dat de voorbereidingen voor de conferentie echter doorgaan. ,,We moeten vastberaden blijven'', aldus Moore.

Vooral het garanderen van de veiligheid van het grote aantal ambtenaren en ministers in de Arabische oliestaat Qatar dreigt een groot probleem te worden, nu in Afghanistan oorlog wordt gevoerd. Volgens de WTO-bron zullen de VS of het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk definitief de knoop doorhakken.

Nederland en de EU hebben bij monde van premier Kok en voorzitter Prodi tot op heden vastgehouden aan het doorgaan van een nieuwe onderhandelingsronde. Ook de VS hebben zich voorstander getoond van een nieuwe ronde in november. Verdere liberaliseringen zijn van extra belang nu de wereldeconomie op de rand staat van een recessie. De twijfel over de veiligheid in Qatar komt bovenop problemen in de lopende onderhandelingen over een nieuwe WTO-agenda. Ontwikkelingslanden menen dat zij van de liberaliseringen onvoldoende hebben geprofiteerd en eisen versoepeling van bestaande afspraken. Voor de EU zijn met name onderhandelingen over de landbouw een breekpunt. EU-commissaris Fischler heeft dit weekeinde gezegd dat over het terugschroeven van landbouwsubsidies alleen gesproken kan worden als ook het zogeheten voorzichtigheidsprincipe op de agenda komt. Dit is het recht om tegen producten barrières op te werpen om milieu- of gezondheidsredenen zonder dat de schade daarvan onomstotelijk vast staat.

    • Michiel van Nieuwstadt