Bush: de wereld steunt ons

De letterlijke tekst van de televisietoespraak waarmee de Amerikaanse president George W. Bush gisteravond het begin van de militaire acties in Afghanistan bekendmaakte.

,,Op mijn bevel is het Amerikaanse leger begonnen met aanvallen tegen terroristische trainingskampen van Al-Qaeda en militaire installaties van het Talibaanregime in Afghanistan.

Deze doelgerichte acties zijn bedoeld om het gebruik van Afghanistan als terroristische uitvalsbasis te ontwrichten, en het militaire vermogen van het Talibaanregime aan te vallen.

Onze hechte vriend, het Verenigd Koninkrijk, heeft zich voor deze operatie bij ons aangesloten. Andere goede vrienden, waaronder Canada, Australië, Duitsland en Frankrijk, hebben troepen beloofd als deze militaire actie zich verder ontvouwt.

Meer dan veertig landen in het Midden-Oosten, Afrika, Europa en Azië hebben hun luchtruim opengesteld of ons het recht gegeven te landen. Veel meer stellen hun inlichtingendiensten beschikbaar. We worden gesteund door de collectieve wil van de wereld.

Meer dan twee weken geleden gaf ik de leiders van de Talibaan een reeks van heldere en specifieke eisen: sluit de terroristische trainingskampen, lever de leiders van het Al-Quedanetwerk uit en laat alle buitenlanders terugkeren, inclusief de Amerikaanse burgers die onrechtmatig worden vastgehouden.

Geen van deze eisen werd ingewilligd. En nu zullen de Talibaan de prijs betalen.

Door kampen te vernietigen en communicatiemiddelen te verbreken, zullen we het voor het terroristische netwerk moeilijker maken om nieuwe rekruten te trainen en hun duivelse plannen te coördineren.

In het begin zouden de terroristen dieper in hun grotten en andere verschansingen kunnen onderduiken. Onze militaire actie is ook ontworpen om de weg vrij te maken voor voortdurende, veelomvattende en meedogenloze acties om hen op te jagen en hen voor het gerecht te brengen.

Tegelijkerijd zal de onderdrukte bevolking van Afghanistan de vrijgevigheid van Amerika en onze bondgenoten leren kennen. Terwijl we militaire doelen aanvallen, zullen we ook voedsel, medicijnen en voorraden afwerpen voor de mannen, vrouwen en kinderen van Afghanistan die honger hebben en pijn lijden.

De Verenigde Staten van Amerika zijn vrienden van het Afghaanse volk en we zijn vrienden van bijna een miljard mensen wereldwijd die het islamitische geloof aanhangen.

De Verenigde Staten van Amerika zijn een vijand van diegenen die terroristen helpen en van de barbaarse criminelen die een grote religie ontheiligen door te moorden in haar naam.

Deze militaire actie is deel van onze campagne tegen terrorisme, een andere gevechtslinie in een oorlog die al is voorgegaan door diplomatie, het verzamelen van inlichtingen, de bevriezing van financiële tegoeden en de arrestatie van bekende terroristen door agenten in 38 landen.

Gegeven de aard en het bereik van onze vijanden, zullen we dit conflict winnen door geduldige verzameling van successen, door een serie uitdagingen met vasthoudendheid en wil en doelbewustheid het hoofd te bieden.

Vandaag richten we ons op Afghanistan maar de strijd is breder. Iedere natie moet een keuze maken. In dit conflict is er geen neutrale grond. Als een regering ballingen en moordenaars van onschuld sponsort, wordt zij zelf ballingen en moordenaars. En zij zullen dat eenzame pad op hun eigen risico betreden.

Ik spreek vandaag tot u vanuit Treaty Room van het Witte Huis, een plaats waar Amerikaanse presidenten voor vrede hebben gewerkt.

We zijn een vreedzame natie. Toch, zoals we zo plotseling en zo tragisch hebben geleerd, kan er geen vrede zijn in een wereld van plotse angst. In de aanblik van een nieuwe bedreiging, is de enige manier om vrede na te streven diegenen die vrede bedreigen te vervolgen.

We hebben niet om deze missie gevraagd, maar we zullen hem volbrengen.

De naam van de militaire operatie is Duurzame Vrede. We verdedigen niet alleen onze dierbare vrijheden, maar ook de vrijheid van mensen wereldwijd om te leven en om hun kinderen vrij van angst op te voeden.

Ik weet dat veel Amerikanen vandaag bang zijn. En onze regering neemt strenge voorzorgsmaatregelen. Alle justitiële organisaties en inlichtingendiensten werken strijdlustig rond de klok, in Amerika en in de rest van de wereld.

Op mijn verzoek hebben veel gouverneurs de Nationale Garde ingezet om de veiligheid op vliegvelden te vergroten. We hebben onze reservisten opgeroepen om onze militaire slagvaardigheid te versterken en ons land te beschermen.

In de komende maanden zal ons geduld een van onze sterke punten zijn – geduld met de lange wachttijden die zullen onstaan door versterkte veiligheid, geduld en begrip dat het tijd zal kosten om onze doelen te bereiken, geduld bij de offers die we moeten brengen. Vandaag worden deze offers gebracht door leden van ons leger die nu ons zo ver van huis verdedigen, en door hun trotse en bezorgde families.

Een opperbevelhebber stuurt de zonen en dochters van Amerika pas ten strijde in een ander land na de grootste zorgvuldigheid en veel gebed.

We vragen veel van diegenen die ons uniform dragen. We vragen hen hun geliefden te verlaten, grote afstanden te reizen, verwondingen te riskeren en zelfs bereid te zijn om het ultieme offer, hun leven te geven.

Ze zijn toegewijd. Ze zijn eerzaam. Ze vertegenwoordigen het beste van ons land en we zijn dankbaar.

Aan alle mannen en vrouwen in ons leger – iedere matroos, iedere soldaat, ieder piloot, iedere kustwacht, iedere marinier – zeg ik dit: uw missie is afgebakend. De doelen zijn duidelijk en billijk. U heeft mijn volledige vertrouwen en u zult ieder instrument krijgen dat u nodig hebt om uw taak te vervullen.

Ik heb onlangs een ontroerende brief gekregen die een hoop zegt over de staat van Amerika in deze moeizame tijden, een brief van een schoolmeisje wier vader in het leger dient. ,,Hoe graag ik ook wil dat mijn vader niet vecht'', schreef ze, ,,toch ben ik bereid hem aan u te geven.''

Dit is een kostbaar geschenk. Het grootste dat ze kon geven. Dit jonge meisje weet waar Amerika voor staat.

Sinds 11 september begrijpt een hele generatie jonge Amerikanen de waarde, de kosten en de opoffering die vrede vergen.

De strijd wordt nu op vele fronten gestreden. We zullen het niet van ons afzetten, we zullen niet moe worden, we zullen niet weifelen en we zullen niet falen. Vrede en vrijheid zullen overwinnen.

Dank u. Moge God doorgaan Amerika te zegenen.