Afzien van geweld zou nog erger zijn

De Telegraaf

De Verenigde Staten hebben samen met de Britten en gesteund door een wereldwijde coalitie gisteren nu ook militair de aanval ingezet tegen de Talibaan en het terreurnetwerk van Bin Laden in Afghanistan. Er restte hen geen andere keuze nadat niet gereageerd was op hun terechte verlangens om Bin Laden uitgeleverd te krijgen.

De doelgerichte actie is een in alle opzichten legitieme actie na de bloeddorstige terroristische aanslagen op het Wereldhandelscentrum in New York en het Pentagon waarbij duizenden onschuldige mensen het leven lieten. Zij verdient ook aller steun omdat die aanslag ook een aanval is op onze democratie en op onze waarden en normen. Die aanslag kan en mag, nu de schuldigen bekend zijn, niet onbeantwoord blijven.

De strijd die nu is gestart, zal een lange en complexe strijd worden, vol risico`s. Afghanistan mag militair weinig voorstellen, maar het land is geen gemakkelijk strijdgebied en de mogelijkheden voor de Talibaan en Bin Laden om het hun aanvallers lastig te maken, zijn talrijk. Nieuwe terroristische acties in onze wereld zijn niet uit te sluiten.[...]

De wereld gaat een moeilijk tijd tegemoet. Militairen zullen bij de acties hun leven laten evenals onschuldige burgers. Dat is onder de omstandigheden onvermijdelijk en mag niet tot aarzelingen leiden. Na de eerste militaire acties in Afghanistan dient wereldwijd het terrorisme te worden opgerold. Pas dan is terugkeer naar normale tijden mogelijk.

de Volkskrant

[...] Overhaast kan het Amerikaanse antwoord niet worden genoemd. De regering-Bush weerstond de verleiding van een snelle vergeldingsaanval en nam de tijd voor het uitwerken van een strijdplan.

Het veelvuldig gebruik de afgelopen weken van de term vergelding was overigens even gemakzuchtig als misleidend. Het suggereerde alsof de Amerikanen alleen maar uit zouden zijn op wraak. En dat was een onvolledige voorstelling van zaken. De nu begonnen militaire campagne tegen het terrorisme is in de eerste plaats een daad van zelfverdediging. Ieder staatshoofd heeft de plicht actie te ondernemen tegen partijen die zich ten doel hebben gesteld burgers van zijn land te doden. Ook Bush.

[...]Uit wat nu bekend is, kan worden geconcludeerd dat Bush weloverwogen te werk is gegaan. Het sluitende bewijs dat Bin Laden achter de aaanslagen zat, is niet geleverd. Maar de aanwijzingen zijn wel sterk. Toen Bin Laden zondag op televisie verscheen, kwam ook geen ontkenning over zijn lippen. Sterker nog: hij verklaarde dat God zijn zegen heeft gegeven aan een `moslimvoorhoede' om Amerika te vernietigen. Ook heeft het Talibaan-regime zich sinds 11 september op geen enkele manier gedistantieerd van Bin Laden.

[...]Belangrijk is tenslotte ook dat de campagne tegen het terrorisme niet alleen militair is, maar ook politiek. Er komen voedseldroppings. Dit bewijst dat de strijd niet tegen het Afghaanse volk is gericht. [...]

Trouw

Het is begrijpelijk dat de mogelijke gevolgen van de aanvallen in Afghanistan ook in Nederland ernstige bezorgdheid teweegbrengen. Dit mag geen reden zijn om ze af te keuren. Een effectief antwoord op de terreuraanslagen van 11 september kan niet geweldloos zijn. Als er overtuigend bewijs voorhanden is dat Bin Laden en zijn netwerk er de verantwoordelijkheid voor dragen en dat moeten we, net als onze volksvertegenwoordigers, voorlopig op gezag van hogerhand aannemen dan behoren ze te worden beroofd van elke mogelijkheid om hun misdadig bedrijf voort te zetten. En een regering die dat probeert te verijdelen, kan moeilijk op clementie rekenen.

Nederlands Dagblad

[...] Geweld is altijd verschrikkelijk, ook wanneer het gaat om gerechtvaardigd gebruik van het zwaard van de overheid. Want hoe nauwkeurig raketten en bommen tegenwoordig ook kunnen worden gericht, het is vrijwel onvermijdelijk dat er ook onschuldige slachtoffers worden getroffen.

Maar afzien van overheidsgeweld kan nog erger zijn. Dat geldt zeker in de crisis die Osama Bin Laden op 11 september over de wereld heeft afgeroepen. Bij afwezigheid van een bovennationale overheid om het kwaad te straffen, hebben nationale staten het recht van zelfverdediging gekregen. De Verenigde Staten dragen als supermacht in dat verband zelfs extra verantwoordelijkheid. De religieuze fanatici van al Qaeda hebben het immers op heel de westerse wereld voorzien. Als Amerika dan niet ingrijpt, wie zal dat dan kunnen doen?

[...]Moge God, aan Wie niets uit de Hand loopt, de geallieerde machten de nodige moed en wijsheid geven.

Nederlands Dagblad

[...] Geweld is altijd verschrikkelijk, ook wanneer het gaat om gerechtvaardigd gebruik van het zwaard van de overheid. Want hoe nauwkeurig raketten en bommen tegenwoordig ook kunnen worden gericht, het is vrijwel onvermijdelijk dat er ook onschuldige slachtoffers worden getroffen.

Maar afzien van overheidsgeweld kan nog erger zijn. Dat geldt zeker in de crisis die Osama Bin Laden op 11 september over de wereld heeft afgeroepen. Bij afwezigheid van een bovennationale overheid om het kwaad te straffen, hebben nationale staten het recht van zelfverdediging gekregen. De Verenigde Staten dragen als supermacht in dat verband zelfs extra verantwoordelijkheid. De religieuze fanatici van al Qaeda hebben het immers op heel de westerse wereld voorzien. Als Amerika dan niet ingrijpt, wie zal dat dan kunnen doen?

[...]Moge God, aan Wie niets uit de Hand loopt, de geallieerde machten de nodige moed en wijsheid geven.

Washington Times

Het besluit van president Bush om de aanvallen van zondag te lanceren was een onvermijdelijk en moreel gerechtvaardigd antwoord op een oorlog tegen Amerika die lang geleden werd verklaard door Osama bin Laden en zijn trawanten. [...] In een op videoband opgenomen verklaring die kort na het begin van de bombardementen werd vrijgegeven, noemde Bin Laden dit een ,,strijd van gelovigen tegen ongelovigen''. In andere woorden, volgens de terroristenleider was het een oorlog tussen de islam en zijn vijanden. Dit is in feite de grote leugen van Bin Laden. In het laatste decennium hebben de Verenigde Staten hun zonen en dochters eropuit gestuurd om moslims te beschermen, bijvoorbeeld tijdens militaire campagnes in Kosovo en Koeweit. Bush en de Britse premier Blair hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat deze oorlog gericht is tegen de bedrijvers van terreur, niet tegen moslims zij zijn juist de mensen die nu het meest lijden onder de wrede dictatuur van de Talibaan in Afghanistan.

Washington Post

[...]De brede coalitie die het offensief steunt en eraan meedoet laat zien dat dit geen strijd van Amerika tegen de wereld is, maar van de wereld tegen de wetteloosheid. Sommige naties doen misschien mee omdat ze bang zijn voor het terrorisme, andere omdat ze aan de goede, Amerikaanse, kant willen staan. Maar de meeste de bondgenoten op wie altijd kan worden gerekend doen mee omdat ze het belang van de waarden verstaan die op 11 september onder vuur zijn komen te liggen.

Voorop loopt Groot-Brittannië en zijn eerste minister, Tony Blair, die de Britse strijdkrachten opdracht heeft gegeven om aan de gisteren uitgevoerde actie mee te doen. In zijn toespraak van vorige week gaf Blair een nuttige vooruitblik op de methoden en de motieven van de campagne die gisteren begon. [...]In de komende weken zullen de Verenigde Staten wellicht verdere actie ondernemen waarbij mogelijk slachtoffers vallen en internationale kritiek wordt uitgelokt. Toch moeten ze niet terugschrikken voor iedere militaire actie die nodig is om het al Qaeda-netwerk te vernietigen en de Talibaan-gezaghebbers aan de kant te schuiven die zich daarmee hebben verbonden. De regering moet agressief optreden om de Verenigde Staten te vrijwaren van verdere aanvallen en met de Amerikanen spreken over de risico's. Maar, zoals de gebeurtenissen van gisteren hebben duidelijk gemaakt, de humanitaire en politieke elementen in deze campagne zullen doorslaggevend zijn. Ook al is de aanval op Osama bin Laden en zijn netwerk terecht, het optreden van de antiterroristische alliantie en meer in het bijzonder de islamitische leiders daarbinnen moet diens pogingen om de islam te verdraaien en haar volgelingen te bedriegen beslissend afslaan. De werkelijke scheidslijn bestaat, zoals president Bush heeft gezegd, tussen beschaafde mensen en ,,de schurken en de moordenaars van onschuldigen''; en in die keuze is er geen mogelijkheid om neutraal te blijven.

The Times

Onvermijdelijk zit er een shock-element in als Amerikaanse en Britse strijdkrachten tot actie overgaan, want de speech die Bush gisteren hield was een maand geleden nog ondenkbaar geweest even ondenkbaar als de verpulvering van de toren van het World Trade Center die weliswaar de vrede in het Westen vernietigde, maar niet zijn wil. Het feit dat er zo snel gemobiliseerd is, is een prestatie. Dat geldt ook voor manier waarop er een diplomatieke basis voor de actie is gecreëerd. Maar telkens zal weer herhaald moeten worden, gedurende spannende weken, maanden en waarschijnlijk jaren, dat dit niet het begin is van het gevecht tegen islamitisch terrorisme, maar het openen van, zoals Bush het gisteren zei, van ,,nog een front''. [...]

Amerika draagt de grootste last van het leiderschap, maar de Britse belangen zijn evenzeer volledig en direct in het geding. In New York kwamen vele Britten om het leven; dit was zelfs de meest dodelijke terreuraanslag op Britse burgers. Maar Blair heeft gelijk dat dit zelfs een Britse strijd zou zijn als geen enkele Brit om het leven zou zijn gekomen. De nationale belangen van dit land zijn er direct mee gemoeid omdat de levens en het bestaan van iedereen op het spel staan. Er is geen weg terug; geen ruimte voor falen.

Jerusalem Post

President Bush had niet duidelijker kunnen zijn. In een meesterlijke toespraak tot het Amerikaanse volk maakte de leider van de vrije wereld heel precies de doeleinden van de gisteren uitgevoerde aanvallen tegen de Talibaan duidelijk. Nog belangrijker was dat hij duidelijk maakte dat de gisteren uitgevoerde operatie geen eenmalige vergeldingsactie was, maar het begin van een lange campagne tegen terrorisme en de landen die, in de woorden van de president ,,de schurken en de moordenaars van onschuldigen'' herbergen. [...]

Om dat doel te bereiken zal de inzet van grondtroepen op het slagveld nodig zijn, waardoor de kans bestaat dat er slachtoffers vallen maar Amerika en de vrije wereld hebben geen keus.[...] In zijn toespraak heeft Bush gisteren duidelijk gemaakt dat ,,de enige manier om vrede na te jagen het opjagen is van degenen die haar bedreigen''. Niemand in Israël had het beter kunnen zeggen. We scharen ons bij de rest van de beschaafde wereld door te hopen en te bidden dat de actie die afgelopen nacht begon tot een veiliger en vrijere wereld zal leiden voor iedereen, Arabier en jood, christen en moslim.

De Standaard

De Verenigde Staten en hun belangrijkste bondgenoten reageerden de voorbije weken bijzonder behoedzaam op de ongelofelijk brutale provocatie die van de aanslagen op de 11de september uitging. Ze bouwden moeizaam een brede coalitie op, poogden hun eigen bevolking en de internationale gemeenschap duidelijk te maken dat niet de islam, maar één zeer welbepaalde, perverse interpretatie van die godsdienst, de vijand vormt. En ze legden het accent op het uithoudingsgevecht dat nog volgen moet.

[...]Hoe dan ook gaan we met zijn allen een moeilijke periode tegemoet. De kans dat het gekwetste, maar daarom nog niet uitgeschakelde netwerk zijn ,,troeven'' uitspeelt en nieuwe terreurdaden uitvoert, is reëel. De economische terugslag van de 11de september was al desastreus, en die negatieve gevolgen op de wereldeconomie, die de zwakste landen veruit het sterkste treffen, was al duidelijk. De hele operatie tegen het terrorisme kan op het internationale forum positieve, maar onbedoeld ook negatieve bijwerkingen hebben. Maar keuze hadden wij niet. De armen kruisen zou van ons allen gijzelaars hebben gemaakt.

Iran Daily

[...] De regering-Bush houdt er aan vast dat haar formidabele militaire macht absoluut noodzakelijk is om Osama te pakken te krijgen en af te rekenen met de Talibaan die beide tot voor kort aan de wereld werden opgedrongen omdat de supermogendheid dat wilde.

Een van de problemen met de Amerikanen is dat, als zij een keer binnen zijn, niemand, ook de Arabische leiders in de Perzische Golf niet, weet wanneer ze weer zullen vertrekken. In het kader van de bestrijding van de terreur lijkt dat de situatie nog moeilijker te maken en het zou kunnen leiden tot een destabilisatie als de zaken op de grond in Afghanistan uit de hand lopen.[...]

Jordan Times

Onthullingen de afgelopen week dat een terroristische cel die verbonden is met Osama bin Laden van plan was om afgelopen zomer de (Jordaanse) koninklijke familie te vermoorden hebben de natie verbijsterd. [...] De terroristen hadden het plan de koninklijke familie te raken tijdens een vakantie aan zee, waarbij ze dezelfde methode zouden gebruiken die ze enkele maanden later gebruikten tegen de Amerikaanse oorlogsbodem USS Cole in de Golf van Aden: een speedboot vol explosieven die gevaren zou worden door een zelfmoordcommando. De Jordaanse veiligheidsorganisaties hebben het complot tijdig ontdekt en het koninklijke paar en hun kinderen zijn bijtijds naar huis gevlogen. [...]

In het licht van de onthulling van dit walgelijke complot waren de opmerkingen van koning Abdullah alleszins duidelijk: Jordanië heeft zich niet aangesloten bij de internationale campagne tegen terreur, maar de internationale gemeenschap heeft zich eindelijk aangesloten bij onze decennialange strijd om deze machten van het kwaad te verslaan.