Zonnige recessie

Recessie is een naar vooruitzicht, maar heeft ook een zonnige kant. Die spaart het milieu, wereldwijd. Een grotere kans dat de afspraken in Kyoto tot beperking van broeikasuitstoot worden gehaald. Minder files, minder gepantserde jeeps, minder volgeparkeerde woonerven, minder dure huizen, minder varkens, minder vlieglawaai, minder Bacardi breezer, minder zinloos geweld, minder feest, minder haast, minder druk, druk, druk, minder reclame, minder economische vluchtelingen, minder gapende toeristen, overal minder vol. Meer krantenbezorgers, meer conducteurs, minder ziekteverzuim. Minder beton, minder ambitieuze wethouders, minder office parks in plaats van sportvelden, minder alarminstallaties die voor niets afgaan, minder verafgoding van topmannen, minder voetbalpaleizen met consumptie verplicht. Kortom, minder jaren negentig.

    • Maarten Huygen