`Vervangers voor zwangere politici'

Als het aan het kabinet ligt, krijgen zwangere politici in het parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden vanaf 2003 de mogelijkheid zich gedurende zestien weken te laten vervangen door tijdelijke vertegenwoordigers.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een voorstel van die strekking van minister De Vries (Binnenlandse Zaken).

Om tijdelijke vervanging mogelijk te maken, is een wijziging van de Grondwet nodig.

Omdat de Eerste en Tweede Kamer een wijziging van de Grondwet twee keer moeten behandelen, brengt het kabinet het voorstel in tegen het einde van de regeerperiode. Na de verkiezingen is bij de tweede behandeling steun van een tweederde meerderheid vereist. In 1996 deed Paars I een poging tijdelijke vervanging mogelijk te maken, maar toen werd de Grondwetswijziging tegengehouden door een deel van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Met een gunstiger zwangerschaps- en bevallingsverlof wil het kabinet stimuleren dat meer vrouwen zich beschikbaar stellen voor politieke functies.

Nu houden Kamerleden tijdens zwangerschap en na bevalling wel een periode op met werken, maar zij worden niet vervangen. Collega's nemen het werk over, maar met name kleine fracties stuiten dan op het bezwaar dat zij over een stem minder beschikken.