Verdeling van organen

De keuze welke patiënt het meeste recht heeft op een orgaan van een overleden donor, wordt sinds 1996 gemaakt met behulp van een computerprogramma waarbij voor verschillende criteria punten te verdienen zijn. Twee jaar later werd de Wet op de orgaandonatie van kracht. Daarin staat dat die criteria uitsluitend medisch mogen zijn. Eurotransplant regelt de verdeling van organen over Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Slovenië. De Nederlandse transplantatie stichting is verantwoordelijk voor de verdeling in Nederland. Een transplantatieprocedure komt in werking als een patiënt met zijn gegevens wordt geregistreerd in het computersysteem door de behandeld arts. Wanneer er een donornier voor transplantatie beschikbaar komt, worden de gegevens van de donor ook in het systeem ingevoerd. De computer zoekt dan de beste patiënt voor de nier. De patiënt kan bovenaan de wachtlijst komen door punten te halen voor vijf verschillende criteria.

Eerste criterium is dat de bloedgroep van de patiënt overeen moet komen met die van de donor. Als de patiënt hetzelfde weefsel heeft als de donor, krijgt de patiënt daar punten voor en komt hij hoger op de wachtlijst. Daarnaast krijgt iemand voor die erg ziek, of nog een kind is extra punten. Verder is het zo dat hoe langer iemand wacht, des te meer punten hij krijgt. Bovendien krijgen Nederlandse patiënten boven buitenlandse voorrang op een Nederlands orgaan. De patiënt met de meeste punten komt boven aan de wachtlijst en mag de nier hebben.