Verbod op giftige scheepsverf

Milieuorganisatie Greenpeace is verheugd over het wereldwijde verdrag dat het gebruik van tributyltin (TBT) in scheepsverven per januari 2003 verbiedt. Het verbod is gisteren aangenomen op de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. Greenpeace komt al jaren in het geweer tegen het gebruik van TBT-houdende verven. Deze week nog voerde de organisatie actie bij Atofina in Vlissingen. TBT wordt aan verven toegevoegd om aangroei van algen en zeepokken te voorkomen.