Van der Ploeg blijft bij subsidiestop Discordia

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) blijft bij zijn besluit om de subsidie aan Maatschappij Discordia stop te zetten. De Raad voor Cultuur heeft in een aanvullend advies opnieuw negatief geadviseerd over de toneelgroep.

Na stopzetting van de subsidie in de Cultuurnota 2001-2004 stapte Discordia naar de Commissie voor de Bezwaarschiften van het ministerie van OCenW, die de overwegingen van de Raad onder meer als te onduidelijk beoordeelde. De Raad moest opnieuw adviseren.

In zijn brief aan Discordia schrijft Van der Ploeg nu dat hij deels afwijkt van de mening van zijn eigen commissie en dat hij vindt dat de Raad voor Cultuur zijn werk gewoon goed gedaan heeft, zeker nu het aanvullend advies eventuele twijfels nog heeft weggenomen. ,,De Raad voor Cultuur heeft wel degelijk een oordeel gegeven over de kwaliteit van de verrichtingen als toneelgezelschap.''

De raadsman van Discordia, prof. mr. P. Nicolaï, is verbaasd: ,,Opmerkelijk is dat Van der Ploeg in zijn besluit het standpunt inneemt dat het oordeel van de Raad voor Cultuur in beroepsprocedures niet voor bestrijding vatbaar is op basis van adviezen van andere deskundigen. Die stellingname houdt in feite in dat niet de staatssecretaris maar de Raad voor Cultuur bepaalt of een subsidierelatie die tientallen jaren heeft voortgeduurd, dient te worden beëindigd.''

Volgens Nicolaï is dit in strijd met de vaste rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: ,,Daarin wordt uitgegaan van een eigen bevoegdheid van de bewindsman en een louter adviserende functie van de Raad voor Cultuur.''

Discordia zal de kwestie bij de rechter gaan aanvechten. De liquidatiesubsidie van het gezelschap is per 1 oktober stopgezet.