Vaker klachten over discriminatie

Mensen zijn steeds vaker bereid te klagen over discriminatie, vooral als zij om andere redenen dan hun huidskleur of etnische afkomst worden gediscrimineerd. De Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus en Meldpunten constateert een flinke toename van meldingen over bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, seksisme en homohaat. Bestuurslid C. Triesscheijn zegt dat tot voor kort 90 procent van de klachten betrekking had op racisme. De rest ging over andere soorten discriminatie, zoals rond geloof, een handicap of een levensovertuiging. Tegenwoordig is de verhouding 70 procent klachten over racisme en 30 procent over overige discriminatie.