SGP 3

Gezien onze huidige verontwaardiging over het moslim-fundamentalisme is het gênant te noemen dat Nederland door de VN op de vingers is getikt vanwege het niet toelaten van vrouwen in de SGP.

SGP-voorzitter Kolijn beweert in deze krant dat dit verbod ,,naar de richtlijnen van de bijbel is'', maar in het interview wordt helaas de belangrijkste vraag achterwege gelaten, namelijk: kan Kolijn de passage in de bijbel noemen waarin het vrouwen wordt verboden lid te worden van een politieke partij c.q. politiek actief te zijn? Het antwoord had dan moeten luiden: nee, dat kan hij niet.

Wat dat betreft is de vergelijking tussen SGP en de Talibaan dan ook niet zo uit de lucht gegrepen: naar veel verboden die de Talibaan vrouwen oplegt zoals het niet buitenshuis mogen werken zal men ook in de koran tevergeefs zoeken.

    • H.G. Egter van Wissekerke