SGP 2

Ik was erg blij met het bericht dat de VN Nederland oproepen om een eind te maken aan de achterstelling van de vrouw binnen een partij die al meer dan 100 jaar in ons parlement vertegenwoordigd is: de SGP (NRC Handelsblad, 1 oktober).

Sinds 1997 wordt er een situatie gedoogd die in flagrante strijd is met de Grondwet: namelijk een verbod op gewoon lidmaatschap en uitsluiting van bestuursfuncties en van passief kiesrecht.

Ik ben daarom zeer ontevreden met de reactie van staatssecretaris Verstand, die niet van plan is iets te ondernemen, omdat dit naar haar zeggen neer zou komen op een verbod van de SGP.

Ik dacht juist dat dit bij uitstek op de weg van de regering lag: een partij, die zich hardnekkig anti-constitutioneel opstelt, terugfluiten, desnoods tot het bittere einde: een verbod.

    • Dr. J.A. Schulp