SGP 1

In het hoofdredactionele commentaar (NRC Handelsblad, 2 oktober) wordt het orthodox christelijke vrouwenstandpunt van de SGP `ergerlijk' en `raar' genoemd.

In een interview in diezelfde krant wordt de SGP-partijvoorzitter voorgehouden dat de SGP tegenwoordig met de Talibaan wordt vergeleken. De boodschap is duidelijk: mensen die zò denken zijn inferieur en vormen een politieke sekte. Zij zijn hostis publicus – vijand van de samenleving – en verdienen geen respect.

Het enige wat de SGP echter te `verwijten' valt, is dat zij – inmiddels bijna een eeuw – blijft vasthouden aan haar oorspronkelijke standpunt over de positie van de vrouw in de politiek.

Het gestage proces van secularisatie, door Bram Peper beschouwd als één van de oorzaken van de teloorgang van het CDA, is grotendeels aan de deur van de SGP voorbij gegaan. De orthodoxe christen (SGP-er) wordt niet als moordenaar of als bloedschender veroordeeld, maar als christen. Of, in de woorden van Tertullianus: Nullum criminis nomen extat, nisi nominis crimen est.

    • Drs. F.W. den Boef