Rectificatie Albada Jelgersma

Op 26 september zijn in het Economie-katern twee artikelen geplaatst over de heer Eric Albada Jelgersma en zijn rol bij het supermarktconcern Laurus. De artikelen waren getiteld `Geheime deal rond Laurus' respectievelijk `Jelgersma blok aan been Laurus'. Zij waren tot stand gekomen zonder medewerking van de heer Albada Jelgersma.

De beide artikelen waren gebaseerd op informatie verstrekt door drie bronnen die wij anonimiteit hebben toegezegd. Gelet op informatie die de heer Albada Jelgersma in het kader van een door hem tegen ons aangespannen kort geding heeft verschaft, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de artikelen rectificatie behoeven. Wij gaan daartoe over zonder het vonnis in het door de heer Albada Jelgersma tegen ons aangespannen kort geding af te wachten, aangezien dit eerst op 18 oktober zal worden uitgesproken. De lezer heeft belang bij spoedige publicatie.

In de artikelen werd in de eerste plaats aandacht gevraagd voor een geheime overeenkomst die de heer Albada Jelgersma in 1997 zou hebben gesloten in het kader van de overname van Unigro door De Boer Winkelbedrijven. Die overeenkomst bestond in feite uit twee overeenkomsten over de verhuur van winkelpanden en bedrijfsruimte tussen een door de heer Albada Jelgersma gecontroleerde vennootschap en de door de fusie ontstane onderneming. Die overeenkomsten waren marktconform en anders dan door ons bericht niet geheim, maar bekend gemaakt ter gelegenheid van de fusie. Wij hebben niet kunnen onderbouwen dat de overeenkomsten de heer Albada Jelgersma ongebruikelijk voordeel van 5 à 10 miljoen gulden per jaar opleveren.

In het artikel met de kop `Jelgersma blok aan het been Laurus' wordt de verkoop van onderdelen van het Laurus-concern aan de orde gesteld. Daarbij wordt bericht dat sprake zou zijn van principe-overeenkomsten met geïnteresseerde derden, die door de heer Albada Jelgersma zouden worden tegengewerkt ten behoeve van zijn privé-belangen. Wij hebben niet langer reden om aan te nemen dat dergelijke principe-overeenkomsten bestaan en dat de heer Albada Jelgersma de verkoop van onderdelen van het concern zou willen tegenhouden in afwachting van een hoger bod, met het oog op eventuele uitwinning van zijn bezittingen of om overeenkomsten in stand te houden die in de artikelen ten onrechte geheim genoemd werden. Voorts is in het artikel ten onrechte de indruk gewekt dat de heer C. van Zadelhoff persoonlijk zou hebben meegewerkt aan hertaxatie van onroerend goed in ruil voor een adviseurschap bij Laurus.

Tenslotte blijkt uit de ons door de heer Albada Jelgersma verstrekte gegevens dat hij geen eigenaar is van kapitale huizen in Nederland en van een kunsthandel en dat hij privé geen torenhoge schulden heeft: enkele door de heer Albada Jelgersma gecontroleerde ondernemingen hebben bankschulden, maar daar staan bezittingen tegenover.

Wij betreuren de publicatie van de beide artikelen.