Protest

De krankzinnige koppenmaker heeft weer eens toegeslagen, dacht ik, toen ik de koppen en de introductie las bij het interview dat Daniela Hooghiemstra met me maakte en dat zaterdag 22 september in de krant verscheen. In die koppen (`Vrouwen moeten eerst maar moeder worden' en `Schrijfster Nelleke Noordervliet vindt emancipatie te ver doorgeschoten') wordt de teneur van het stuk onrecht aangedaan. Daar protesteer ik tegen. Voor alle duidelijkheid volgt hier nog eens mijn standpunt: Ik ben voor economische onafhankelijkheid van vrouwen. Ik ben voor een vrije keuze van vrouwen en mannen om hun gezamenlijke bestaan in te richten zoals hun dat goeddunkt en afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Daarbij moeten door werkgevers en overheid de faciliteiten worden geboden de keuze vorm te geven. Ik protesteer met kracht tegen de suggestie dat vrouwen die in overleg met hun partner kiezen voor het opschorten of beperken van hun economische onafhankelijkheid om voor de kinderen te zorgen dom zijn. Het moederschap is een volwaardige bijdrage aan de eigen ontplooiing en aan de maatschappij.

    • Nelleke Noordervliet