President VS verhoogt druk op Congres

President Bush heeft de druk opgevoerd op het Congres om snel een economisch stimuleringspakket aan te nemen dat bestaat uit vervroegde belastingverlaging en extra investeringsaftrek voor bedrijven.

De president zei dit gisteren na overleg met zijn economische adviseurs. Die hebben de laatste weken intensief overlegd met leden van het Congres over een pakket maatregelen om de economische gevolgen van de aanslagen van 11 september op te vangen. Donderdag zei de president dat 60 miljard dollar hem genoeg leek. Sommige Congresleden willen meer steun voor bepaalde bedrijfstakken.

Bush mengde zich met zijn jongste opmerkingen voor de tweede keer in de langdurige discussies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, waar Republikeinen en Democraten fors met elkaar van mening verschillen. Ditmaal sprak hij over de aard van de steun. De discussie lijkt een herhaling van het debat van vóór de aanslagen.

De president tekende in de voorzomer een wet die officieel 1.350 miljard dollar aan belastingverlagingen omvatte. Volgens veel economen is de werkelijke ingreep veel groter gezien het feit dat veel maatregelen pas in de tweede helft van het komende decennium ingaan. In de periode daarop wordt het inkomen van de staat aanzienlijk harder aangetast. Toen de verlagingen werden aangenomen ging men nog van aanzienlijke begrotingsoverschotten uit. Die zijn intussen verdwenen.

Toen al, maar ook nu nog, verschilden Democraten en Republikeinen van mening over de vraag waar de nadruk van de verlagingen moet liggen: bij de hogere inkomens of bij de lagere, die hun inkomen grotendeels direct uitgeven. De meeste Democraten willen nu opnieuw dat geld gaat naar Amerikanen die geen inkomstenbelasting maar alleen sociale premies betalen.

President Bush stelde zich gistermiddag achter zijn Republikeinse partijgenoten op door aan te dringen op het vervroegen van de verlaging van de tariefschalen. Hij wil werklozen ten gevolge van 11 september enige extra WW-uitkeringen geven.

Bush denkt vooral aan verlaging van bijvoorbeeld het IB-tarief van 27 procent. Dat zou dit jaar al naar 24 procent moeten zakken (in plaats van in 2004). Dat komt maar vier op de tien belastingbetalers ten goede, menen Democraten, en die best verdienenden zullen hun extra geld niet direct uitgeven. De Democratische senator Edward Kennedy reageerde kritisch: ,,We hebben steun nodig voor werknemers en niet voor hoge inkomens en grote ondernemingen''.

    • Marc Chavannes