PBO-minister

J.L Heldring beweert in zijn column (NRC Handelsblad, 27 september) dat Nederland ,,al eens een minister voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie heeft gekend, een functie die uitsluitend geschapen werd om een bepaalde partij in het kabinet aan haar trekken te laten komen''. Hetzelfde geldt volgens Heldring voor minister Van Boxtel.

Dat eerste is onjuist. Heldring doelt op staatssecretaris Schmelzer, die van oktober 1956 tot mei 1959 in twee kabinetten de portefeuille `PBO' beheerde, als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dat werd geleid door mr. A.A.M. Struycken, die van dat derde ministerie-Drees en het tweede ministerie-Beel tevens vice-premier was. Na die ruim twee jaar werd de naam weer `Binnenlandse Zaken', dus zonder `Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie'.

    • Leen de Ruiter