Onrechtmatig gebruik van ESF: 15 aangiften

Er is tot nu toe in vijftien gevallen aangifte gedaan van een mogelijk onrechtmatig gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) door uitvoerders van werkgelegenheidsprojecten.

Dit heeft minister Vermeend van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. De bewindsman had enkele weken geleden honderden schriftelijke vragen gekregen naar aanleiding van het rapport van oud-president H. Koning van de Algemene Rekenkamer over ESF. Daarin concludeerde Koning dat de subsidieregels door alle betrokkenen in Nederland ,,slordig'' zijn uitgevoerd maar dat geen bewijzen van grootschalige fraude zijn gevonden. Het rapport is mede opgesteld wegens problemen die Nederland heeft met de Europese Commissie over de uitvoering van ESF. De Commissie vordert 447 miljoen gulden terug maar deze claim kan volgens Koning worden betwist.

De vijftien aangiften moeten volgens de regering worden geplaatst tegenover de totaal 9.000 ESF-projecten die in de periode 1994-1999 zijn uitgevoerd. Onbekend is hoeveel subsidiegeld met de aangiften is gemoeid. De aangiften zijn gedaan door het ministerie van Sociale Zaken dan wel Arbeidsvoorziening (Arbvo), aldus Vermeend aan de Kamer. Het openbaar ministerie in Rotterdam, belast met EU-fraude, meldde deze krant eerder deze week dat men daar totaal achttien aangiften heeft ontvangen van het departement. In al deze gevallen beraadt het OM zich nog of men een strafrechtelijk onderzoek zal beginnen, aldus het Rotterdamse parket.

Vermeend gaat niet in op een verzoek van de VVD-fractie om een intern document van Arbvo aan de Kamer te zenden, waaruit deze krant afgelopen zomer citeerde. In dit document van 9 maart dit jaar, in opdracht van de Arbvo-directie, wordt geconcludeerd dat toenmalig minister A. Melkert (SZW) in 1994 via een akkoord met de sociale partners Arbvo toestond liquiditeitsproblemen op te lossen met de aanwending van ESF-geld. Dit is niet toegestaan. Vermeend schrijft echter dat het document ,,de concept-status niet [is] ontstegen'' en dat Arbvo heeft besloten het stuk ,,terzijde te leggen''. Arbvo-bestuursleden hebben verklaard dat ze het stuk nooit van de directie hebben ontvangen. Wel kregen ze 29 maart dit jaar een notitie voorgelegd, waarin conclusies inzake Melkert en het akkoord van 1994 worden getrokken die in lijn zijn met die uit het andere document.