Obligaties

Succesvol beleggen in aandelen is moeilijk. Dat ontdekken steeds meer mensen. Het alternatief: beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties, lonkt. Maar in obligaties beleggen en daar een hoger rendement op halen dan het marktgemiddelde, is misschien wel nog moeilijker.

Nee, de bank opdracht geven om een pakketje staatsobligaties te kopen met een looptijd van tien jaar is niet ingewikkeld. Als je dat doet krijg je tien jaar lang – als er tussendoor niet wordt afgelost – vijf procent rente uitgekeerd en uiteindelijk krijg je precies het oorspronkelijk belegde bedrag terug. Het rendement op zo'n belegging is zeker en het risico bijna nul.

Maar daarmee is niet gezegd dat deze belegging het beste rendement zal geven dat er met een obligatieportefeuille te maken valt. Want hoewel vast staat welk bedrag er aan het eind van de looptijd wordt terugbetaald, varieert de waarde van de obligatie gedurende de looptijd wel degelijk. Immers: zou de tienjaarsrente het komend jaar dalen van vijf naar vier procent, dan laat het zich raden dat wanneer er volgend jaar obligaties worden uitgegeven waarop maar vier procent wordt betaald, die vijfprocentsobligaties aantrekkelijker worden. De waarde (koers) van die bestaande obligaties stijgt dus. En bij een rentestijging daalt de koers.

Wie van beleggen in obligaties serieus werk maakt, zal dus het risico van waardeschommelingen, ook al zijn die minder heftig dan bij aandelenkoersen, willen dempen. En dat doe je door meerdere schuldtitels te kopen. Een obligatie heet een `schuldtitel' omdat de partij die de obligatie uitgeeft, meestal een overheid of een grote onderneming dus, geld leent van beleggers en in ruil daarvoor een papier afgeeft waarop staat dat er op die en die datum dat en dat bedrag zal worden terugbetaald aan degene dat het papier dán in bezit heeft. Daarom spreekt men van een verhandelbaar schuldbewijs `aan toonder'.

Je koopt dus titels die in verschillende jaren zijn uitgeven, waar uiteenlopende rentepercentages bij horen en uiteenlopende (resterende) looptijden. Maar de risico's kunnen ook worden gespreid door niet alleen staatspapier te kopen maar ook obligaties van ondernemingen, die een wat hogere rente plegen te betalen, of obligaties in diverse valuta.

    • Bert Bakker