Managersziekte

Het aantal verpleegkundigen is nooit gestegen, maar het aantal managers wel. Toch menen de managers van de gezondheidssector dat zij schaars zijn en dat daarom de topinkomens voor managers van zorginstellingen met maximaal 40 procent moeten kunnen stijgen. Dat is ,,marktconform'' volgens een advies van bureau Hay-management. Minister Borst van Volksgezondheid en de Tweede Kamer hebben een protest laten horen en willen de inkomens publiceren.

De verpleegkundigen handelen marktconform. Ze krijgen genoeg van het gemanaged worden, nemen ontslag, volgen een cursusje en worden zelf manager. Zoveel mogelijk regelende opper- en tussenbazen en zomin mogelijk handen aan het bed. Zo voldoet de gezondheidssector aan de vraag naar managementbanen. Het meeste winst maakt een ziekenhuis waarvan de bedden leeg staan. Per bed is er een vergoeding terwijl er nauwelijks kosten worden gemaakt. Managen in de zorg is inderdaad complex. Pas echt efficiënt zou zijn een toewijzing van één schaarse verpleegkundige aan meerdere managers die dan allemaal hun inkomen kunnen verhogen. De door vele tussenpersonen gemanagede verpleegkundige (nieuwe titel is bed-manager) kan een percentage van de verhogingen bedingen. Als gezondheidsmanagers ziek worden, hebben ze geld genoeg voor verpleging in het buitenland. Voor dat systeem is een mooie naam: managed care.

    • Maarten Huygen