Koers KPNQwest wordt realistischer

Krijgt de zwaartekracht eindelijk vat op de koers van KPNQwest?

De bedrijfswaarde van het in datatransmissie gespecialiseerde telecombedrijf ligt volgens zakenbank Merrill Lynch op een niveau van 4,7 maal de omzet van dit jaar. Bij de concurrenten Energis en Colt ligt de bedrijfswaarde op een niveau van 1,3 tot 1,4 maal de omzet.

Toch is KPNQwest geen beter bedrijf en is de premie dus onverdiend. De verklaring voor het grote verschil in waardering is het feit dat slechts 11 procent van de aandelen van KPNQwest op de beurs verhandeld wordt; bij Energis en Colt is dat meer dan de helft.

Deze situatie heeft wellicht zijn langste tijd gehad. KPN is met Qwest aan het praten over een verandering van de overeenkomst die het eigendom van hun joint venture regelt. Nu verbiedt die overeenkomst de verkoop van aandelen door een van beide grote aandeelhouders vóór 2004, als de ander daar niet mee instemt. Maar KPN wil misschien al eerder verkopen. Het concern moet immers zijn schuld omlaag brengen.

Toch kan de opbrengst van die aandelen wel eens tegenvallen. De marktwaarde van het belang van KPN van 44 procent is bij lange na geen 1 miljard euro. Omdat Qwest KPN in zijn macht heeft, moet er een deal gesloten worden.

Qwest zegt dat het praat over een verandering van de beheersstructuur. Die zou bereikt kunnen worden als KPN eenvoudigweg een deel van zijn belang aan Qwest verkoopt. Maar KPN en Qwest zouden dan ook opnieuw moeten onderhandelen over hun aandeelhoudersovereenkomst. Het daarin vervatte verkoopverbod zou dan onder druk komen te staan. Zelfs de onzekerheid daarover kan de koers al schaden. Bovendien is de kans aanwezig dat de minderheidsaandeelhouders van KPNQwest schrikken als de prijs van een transactie tussen KPN en Qwest bekend wordt.

Maar zij kunnen er weinig aan doen om dit tegen te houden. KPN en Qwest controleren samen de raad van commissarissen van KPNQwest.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly