Kabinet: 200 mln tegen terreur

Het kabinet trekt 150 tot 200 miljoen gulden uit voor een Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid. Gisteren zijn 43 maatregelen gepresenteerd om terrorisme te beteugelen.

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politie en het openbaar ministerie krijgen personeelsuitbreiding. De bewaking van ,,kwetsbare personen en objecten'' wordt verbeterd. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gaat meer werk maken van operationele zaken, opsporingstechnieken en het leren van vreemde talen die bij het oprollen van terroristische netwerken nuttig kunnen zijn. De politie krijgt modernere tapapparatuur voor het afluisteren van telefoongesprekken. Bovendien zal meer worden geïnvesteerd in digitale recherche.

Het personeel van de Koninklijke Marechaussee wordt eveneens uitgebreid, om de grenscontroles te verscherpen en de vliegende brigades van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen te versterken. De marechaussee zal ook extra controles bij de gates op Schiphol gaan uitoefenen. Voor vluchten naar de Verenigde Staten is daarmee een begin gemaakt. Nederland wil verder dat er in de toekomst 100 procent controle komt van alle ruimbagage.

Terroristische misdrijven moeten volgens het kabinet veel intensiever worden opgespoord. Het gaat om delicten die terrorisme `faciliteren', zoals mensensmokkel en witwassen van criminele gelden. Met dat doel worden de financiële recherche en controles op ongebruikelijke transacties verscherpt en krijgt een speciaal team dat zich bezighoudt met de bestrijding van mensensmokkel eveneens meer mensen.

veiliger?: pagina 3

hoofdartikel: pagina 9