`Huizen op radar is zinloos'

De luchtverkeersleiders op Schiphol weigeren hun radarschermen behalve op vliegtuigen ook in te stellen op bebouwing.

Zij gaan hiermee in tegen een van de aanbevelingen die de Parlementaire Enquêtecommissie Bijlmerramp in 1999 deed in het geval van dreigende crashes. De aanbeveling is door het kabinet overgenomen. De enquêtecommissie concludeerde dat het technisch mogelijk gemaakt moet worden steden op de beeldschermen in de verkeerstoren af te beelden. Deze techniek is inmiddels ingevoerd, maar de verkeersleiders weigeren van de mogelijkheid gebruik te maken. Volgens hen is radarinformatie over bebouwing onder vliegroutes zinloos.

Leidinggevend verkeersleider H. de Mol: ,,Als een vliegtuig eenmaal valt, kan ik niets meer doen. Een crashend vliegtuig komt razendsnel en zonder controle naar beneden.'' Ook vrezen de verkeersleiders dat er minder boven steden gevlogen zal mogen worden wanneer de bebouwing op de schermen wordt weergegeven. Dat zal de druk op de toch al overbezette verkeersleiders alleen maar doen toenemen, menen zij. Er dreigt een tekort aan verkeersleiders.

Het bedrijf Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) stelt in een reactie dat de voorgestelde regels voor de weergave op de schermen voor de luchtverkeersleiders nog niet werkbaar zijn. ,,Het formuleren van de omstandigheden wanneer de bebouwing zichtbaar moet zijn blijkt buitengewoon lastig.'' LVNL draagt zorg voor 12.000 vliegbewegingen per week in het Nederlandse luchtruim en heeft 200 luchtverkeersleiders in dienst.

Volgens Kamerlid R. van Gijzel (PvdA) willen de luchtverkeersleiders geen juridische verantwoordelijkheid dragen voor vliegtuigen die neerstorten. Dat luchtverkeersleiders zich sterk verzetten tegen nieuwe regelgeving hierover, is volgens Van Gijzel ,,niet goed''.

Het Kamerlid M. Augusteijn-Esser (D66), destijds lid van de Enquêtecommissie, vindt de actie van de luchtverkeersleiders ,,onbegrijpelijk''. ,,En bovendien had het kabinet hierover de Kamer moeten informeren.''

De komende jaren dreigt een tekort aan verkeersleiders. De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen teruggelopen van 4.000 naar 500. Van hen haalt slechts een enkeling het einde van de interne opleiding. LVNL voorziet hierdoor problemen bij de afhandeling van het verkeer op de nieuwe vijfde landingsbaan van Schiphol.

De Mol: ,,Ik zit nu al krap in de mensen en dat wordt de komende jaren alleen maar erger. De gevolgen daarvan zijn vluchtbeperkende maatregelen en daarmee nog meer vertragingen.''

Magazine: M

    • Freek Staps