Godsdienstoorlog 2

In NRC Handelsblad van 29 september schrijft José Saramago, dat in naam van godsdiensten de ergste misdaden zijn begaan.

Hij heeft gelijk. In Europa zijn de bloedigste vormen van repressie van de laatste tweehonderd jaar echter uitgevoerd door de Franse revolutie die handelde in naam van de Rede, het communisme dat iedere godsdienst verbood, en het nationaal-socialisme dat een nieuw heidendom propageerde.

Blijkbaar is strijd in naam van een godsdienst gruwelijk, maar strijd in naam van een atheïsme nog gruwelijker.

    • D.A. Vogelzang