Godsdienstoorlog 1

In de wereldgeschiedenis volgens Wil van den Bercken bestaan er geen godsdienstoorlogen (NRC Handelsblad, 29 september). Van den Bercken schrijft: ,,Godsdienstoorlogen zijn altijd politieke oorlogen, waar de heersende godsdienst de voor de handliggende ideologische rechtvaardiging wordt''.

Maar die godsdienstige rechtvaardiging staat toch niet bij iedere oorlog zo op de voorgrond als bij die oorlogen, die de historische wetenschap sinds jaar en dag, juist vanwege die prominente rol van de godsdienst, met de term `godsdienstoorlogen' aanduidt?

Waarom komt uitgerekend een historicus met zulke vreemde beweringen? Om in deze dagen, waarin wij de uitingen van godsdienstig fanatisme hebben gezien, niet herinnerd te worden aan nog niet zo lang voorbije tijden, waarin de rooms-katholieke kerk eenzelfde fanatisme vertoonde?

Los daarvan: Iemand die beweert dat ,,een nieuw en beter Amerika (kan) ontstaan na de gedwongen zelfreflectie'' die als gevolg van de aanslag zich over heel Amerika verbreidt, zo iemand heeft toch wel een heel selectief waarnemingsvermogen.

    • J.C. Vrielink