De Wijs wiebelt

Het voor deze maand geplande wereldkampioenschap bridge op Bali is definitief afgelast. Te veel landen, waaronder de Verenigde Staten, durfden het niet aan naar Indonesië te vliegen. Toch lijkt het erop dat de Wereld Bridge Federatie erin is geslaagd om het WK te redden door het te verplaatsen naar Frankrijk. De wedstrijden worden nu gespeeld op het hoofdkantoor van de Franse bridgebond in Saint Cloud, een voorstad aan de westkant van Parijs. Het tijdschema is vrijwel onveranderd.

Ondertussen is het tweede centrale weekend van de Transfer Solutions Meesterklasse achter de rug. De onderlinge verhoudingen zijn wat opgeschud, want vooralsnog staat De Lombard uit Rotterdam bovenaan, gevolgd door Modalfa uit Amsterdam. Pas op de derde plaats volgt de gedoodverfde favoriet 't Onstein (`Stal Melchers'). De Achterhoekers zullen nu alle zeilen moeten bijzetten om bij de bovenste twee te eindigen, goed voor rechtstreekse plaatsing voor de halve finale van de play-offs. Het officieuze butlerklassement (een ranglijst van de individuele paren uit de MK) wordt geleid door een Lombard-paar: Bauke Muller en Simon de Wijs. En dat is op zich opmerkelijk want deze combinatie is pas twee maanden oud. Onderstaand spel is voor mij het bewijs dat we nog veel moois van deze hoogst getalenteerde heren kunnen verwachten. Hopelijk overtuigt het u ook:

W/NZ

♠ A H V 3

♡ A H 10 9 2

♦ B 5

♣ V 10

♠ 9 7 6 4 2

♠ 5

♡ 8 4

♡ V B 7 6

♦ -

♦ H 10 6 3 2

♣ A 9 6 5 3 2

♣ H 7 4

♠ B 10 8

♡ 5 3

♦ A V 9 8 7 4

♣ B 8

West

Noord

Oost

Zuid

Kruis

Muller

Timmers

De Wijs

3♣

dbl

pas

3♦

pas

3♡

pas

3♠

pas

4♠

pas

pas

pas

De Lombard versus het in de staart van de ranglijst bivakkerende BCO 2 uit Utrecht. Ik geef u het commentaar van Simon de Wijs, die een greep uit de winkle deed: ,,Ik bood 3♠ als een soort van wiebelbodje, want ik wilde niet 4♡ bieden op twee kleintjes. Ik hoopte eigenlijk dat Bauke 3SA kon ophoesten. Bovendien rekende ik erop dat hij zou begrijpen dat ik wel eens een driekaartje schoppen kon hebben, omdat ik niet meteen 3♠ bood; iets wat ik wel met een 4-4 of 4-5 verdeling zou doen. Hij bood 4♠, waartegen west met harten uitkwam. Ik nam het aas en speelde ♦B voor. Oost dekte, ik ook, maar west troefde en vervolgde met harten. Daarmee miste hij de kans om mij down te spelen: ♣A, klaveren naar de heer en ruiten na voor de tweede aftroever. Ik won ♡H en had inmiddels een aardige kijk op de verdeling. Alles wees op een doubleton harten bij west. Omdat mijn tegenstanders bij deze kwetsbaarheid zeer agressieve preëmpts openen, schatte ik west in op een zeskaart klaveren. Met een zevenkaart mogen ze immers met 4♣ beginnen. Dit liet ruimte voor precies vijf schoppens bij west. Ik troefde de derde harten hoog in mijn hand en trok alle troeven. Hierop kreeg oost het moeilijk, want hij moest drie ruitens vasthouden en een hoge harten. Dat betekende dat hij zijn klaverenhonneur moest sec zetten. Ik was er overigens van overtuigd dat oost ♣H of ♣A moest hebben, want met beide honneurs was west die kleur wel uitgekomen. Ik speelde ruiten naar de negen en ging met klaveren van slag. OW waren in een grappige soort van winkle-squeeze terechtgekomen. West kon niet voornemen met het aas, dus hij dook. Oost won de heer, incasseerde zijn hoge harten, maar moest daarna in de ruitenvork spelen voor mijn negende en tiende slag. Als ik de film nog eens terugdraai waren het allemaal logische stappen die ik deed, maar ik moet toegeven dat het spel aan tafel twintig minuten in beslag nam.''

Prachtig gespeeld van De Wijs, maar ook op een andere tafel stond dit spel in de belangstelling, zij het dat de reden een totaal andere was. Er zou namelijk iets met het bieden aan de hand zijn:

West

Noord

Oost

Zuid

pas

1♡

pas

1SA

pas

2♣1)

pas

2♦

2♠

dbl

...pas

pas

?

1) sterke relay, vraagt om meer informatie

De pas van oost kwam eerst na een minuut of wat. West liep er in de praktijk uit naar 3♣. Ook dat werd gedoubleerd en na verkeerd tegenspel gemaakt. NZ ontboden de arbiter met het verzoek om de score terug te draaien naar 2♠ gedoubleerd omdat west door de lange denkpauze van zijn partner de ongeoorloofde informatie had gekregen dat schoppens hem helemaal niet beviel als troefkleur. De arbiter honoreerde die redenatie en draaide de score doodleuk terug naar OW 2♠ gedoubleerd min vijf (-1400), immers in NZ was weleens 4♠ gemaakt... Dat zijn tien slagen, dus halen OW in dezelfde speelsoort maar drie slagen. Dizzy van die zienswijze zagen OW af van hoger beroep.

    • Jan van Cleeff