DE WEEK

Op de Dam in Amsterdam demonstreerden afgelopen zaterdag duizenden mensen veilig tegen ...ja, tegen wat eigenlijk? Tegen het tranendal aarde? In elk geval niet tegen de macabere gevolgen die de aanval op de Verenigde Staten in sociaal opzicht zal hebben.

Dankzij die terreuraanval en de economische nasleep zullen mogelijk 40 duizend kinderen jonger dan vijf jaar sterven en tien miljoen mensen méér armoede lijden. Dat zei president James Wolfensohn van de Wereldbank deze week in de International Herald Tribune. Liever dan deze gevolgen te onderkennen zetten manicheïsten de wereld op zijn kop. Met koeienletters staat op de borden voor hun kop: armoe is de oorzaak van terreur.

Dankzij de terroristen slinken de mondiale groeivooruitzichten. Volgend jaar zal de groei in de geïndustrialiseerde landen geen 2,2 procent maar een schamele één procent bedragen. In verscheidene arme landen zal stagnatie en recessie uitbreken. Export en toerisme zullen er scherp teruglopen en handelsprijzen en investeringen fors dalen. En mogelijk tienduizenden jonge kinderen zullen sterven. Dat voorspelt de Wereldbank.

Om de verscherpte dreiging van een recessie te keren, wil president Bush 60 tot 75 miljard dollar extra in de kwakkelende Amerikaanse economie pompen, bovenop de 55 miljard dollar die na 11 september al door het Congres is goedgekeurd. Wereldwijd reageerden de beurzen opgetogen.

De Federal Reserve verlaagde voor de tweede keer na 11 september de rente: tot 2,5 procent. Inflatie meegerekend komt dat neer op nul procent.

Verzekeraars in West-Europa hebben de schadedekking van terroristische aanslagen per 1 januari voorlopig stopgezet. Herverzekeraars als Münchener Rück overwegen deze schade tot `groot molest' te rekenen, het equivalent van oorlog, en zulke schade is onverzekerbaar. Mogelijk zullen de verzekeraars een beroep doen op de staat.

De crisis in de luchtvaartindustrie maakte deze week haar eerste fatale slachtoffers. Luchtvaartmaatschappijen Swissair en Sabena, die vóór 11 september al wankelden, vielen om. Met staatssteun worden beide voor een maand overeind gehouden, al ligt Brussel dwars.

KLM schrapt 2.500 banen, negen procent van zijn personeelsbestand. Er vallen geen gedwongen ontslagen. De top levert een half jaar 15 procent van haar salaris in, het management eronder 7 procent. Het personeel is gevraagd 2 procent in te leveren en een deel van de 13de maand. Tegen, riepen de vakbonden. Geen inbreuk op de CAO.

Directeuren van ziekenhuizen tracteerden zichzelf op tientallen procenten salarisverhoging. Het ziekenhuispersoneel kreeg eerder 7,4 procent er bij. De minister staat machteloos, de overheid heeft de zeggenschap uit handen gegeven. De Kamer stond erbij. Rekent u vast op een premieverhoging.

En is uw kind hoogbegaafd en gaat het naar een school voor middelmatigen, dan krijgt u van de gemeente reisvergoeding. Maar gaat het naar een school voor uitblinkers verderop, dan moet u zelf de reis vergoeden. Tenminste in Emmen. Wie daar niet tot tien kan tellen wordt in de watten gelegd.

Behalve treinen die in een weiland tot stilstand komen en u zomaar een half uur laten wachten zonder opgaaf van reden, heeft de NS nu ook stoptreinen die zomaar stations passeren. Stations waar criminelen de dienst uitmaken. Zoals op de lijn Schiphol-Amsterdam CS.

De chloortrein uit Delfzijl naar Rotterdam rijdt straks niet meer. De onrendabele chloorfabriek van Akzo in Delfzijl gaat in 2004 dicht. Milieubeweging en gemeenten langs de spoorlijn opgelucht? Welnee. Afnemers in Delfzijl moeten wel op chloor kunnen rekenen. Daarom rijdt straks de chloortrein in omgekeerde richting: van een chloorfabriek in Rotterdam naar Delfzijl.

Van de snackbars en de cafetaria's in Nederland overtreedt 40 procent de wettelijke voorschriften. Slaatjes, snacks, frituurvet, het deugt allemaal niet. En campings hebben maling aan de wet die controle op de kwaliteit van het drinkwater voorschrijft. Levensmiddelenfabrikanten schieten tekort bij het toezicht op de kwaliteit van het voedsel. Dat zegt de Keuringsdienst van Waren.

Kortom: u bent hier nog niet veilig. Nederland als tranendal.

    • Paul Friese