Bestuur CDA weg na wenk Balkenende

Het dagelijks bestuur van het CDA heeft gisteravond zijn aftreden per 13 oktober aangekondigd. Dat gebeurde conform de wens van de nieuwe partijleider, Jan Peter Balkenende.

In een gesprek met deze krant verklaarde hij donderdag dat het dagelijks bestuur uit zichzelf diende af te treden. ,,Het DB zou ook zelf een stap kunnen zetten'', aldus Balkenende, ,,door te zeggen: wij belasten de partij verder niet door zelf terug te treden om ruimte te maken voor herstel van vertrouwen.''

Vorige week raakte het CDA in een diepe bestuurscrisis nadat het dagelijks bestuur het vertrouwen had opgezegd in politiek leider Jaap de Hoop Scheffer. Hij diende plaats te maken voor toenmalig partijvoorzitter Marnix van Rij. Toen De Hoop Scheffer weigerde, stapte Van Rij donderdag 27 september zelf op. In de daarop volgende spoedvergadering van het partijbestuur op zaterdag 29 september constateerde De Hoop Scheffer dat hij onvoldoende vertrouwen genoot onder de Kamerkringvoorzitters. Daarom trok hij zich terug als kandidaat-lijsttrekker van het CDA. De Tweede-Kamerfractie wees vervolgens afgelopen maandag vice-fractievoorzitter Balkenende aan als voorzitter. Het partijbestuur wees hem diezelfde avond unaniem aan als nieuwe lijsttrekker en partijleider.

Waarnemend partijvoorzitter Conny Kerkhof-Mos zei afgelopen maandag er niet over te peinzen af te treden. Volgens haar viel het dagelijks bestuur van het CDA niets te verwijten. Maar in een brief aan het CDA-partijbestuur zei het dagelijks bestuur gisteravond dat het nu zijn verantwoordelijkheid neemt voor de escalatie van het conflict.

Vervolg CDA: pagina 7

Bestuur wil partij 'bijdrage aan herstel van rust' geven

[Vervolg van pagina 1]

Het CDA-partijbestuur zei het in de brief te betreuren dat het er vorige week niet in is geslaagd de escalatie tussen partijvoorzitter Van Rij en fractievoorzitter De Hoop Scheffer te voorkomen. ,,Wij hebben als Dagelijks Bestuur besloten om als bijdrage aan het herstel van de rust en de eenheid binnen de partij onze functies ter beschiking te stellen en dit te effectueren met ingang van 13 oktober aanstaande.'' Die brief van het dagelijks bestuur is te lezen op de web-pagina van het CDA (www.cda.nl).

Op 12 oktober komt het CDA-partijbestuur weer bijeen, voor het eerst na de leiderschapscrisis in het CDA, die Van Rij en De Hoop Scheffer beiden hun positie kostte. Het partijbestuur hoopt op die vergadering een interim-voorzitter te presenteren. Het bestuur zoekt een gezaghebbende oud-bewindsman, die zelf geen politieke ambities meer heeft. Hiervoor doen de namen van Bert de Vries en Elco Brinkman de ronde, maar Balkenende wilde daar verder niet op ingaan.

Partijleider Balkenende zei donderdag wel dat het dagelijks bestuur er beter aan doet de eer aan zichzelf te houden: ,,Het is altijd plezieriger, dat vind ik een algemene notie, dat mensen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Zelf stilstaan bij de vraag: kunnen wij nog wel verder? Dat vind ik ook uit een oogpunt van verantwoordelijkheid nemen beter, dan zeggen: nou, we laten het er maar op aankomen tot een partijbestuur een besluit neemt en ons wegstuurt.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 29